Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kies je uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor jouw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Anders Luisteren is een nieuwe vaardigheid voor huisartsen waarmee je snel en doeltreffend duidelijk krijgt wat voor je patiënt belangrijk is. Je leert om niets te doen, totdat je zeker weet dat de oplossing aansluit bij de behoefte van je patiënt. Dat scheelt kostbare consulttijd en geeft veel plezier en voldoening. Je levert een belangrijke bijdrage aan iemands welzijn.

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Aios, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 595,-

Aios € 300,-

Niet-leden € 750,-

In deze nascholing krijg je inzicht, tips en tools bij de dagelijks terugkerende werkprocessen en administratie. Je leert hoe je efficiënter kunt werken én een hoger rendement behaalt. Want de ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen. We leggen, samen met het team, de basis voor een veranderproces binnen jouw praktijk. Deze nascholing wordt alleen op aanvraag gegeven bij jou in de praktijk (op locatie). 

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 4 punten

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor jouw praktijk.

In deze workshop nemen we een kijkje achter de schermen van het besturen. Welke inzichten kunnen nuttig zijn voor een bestuurslid, dat te maken heeft met een achterban aan de ene kant en een beleid dat op enige afstand tot stand gekomen is? Hoe ga je om met te verwachten en vaak terechte weerstanden? En als je de opvattingen van je achterban deelt, hoe kan je andere stakeholders, waar je van afhankelijk bent, pogen te beïnvloeden? Op zich is de beantwoording van al deze vraagstellingen complex en in deze beknopte workshop kunnen we uitsluitend de belangrijkste kernprincipes aanreiken.

Doelgroep Toekomstig huisarts-bestuurder
Accreditatie 3 punten

In deze workshop staan alle medewerkers stil bij de vraag: hoe werken wij samen in onze huisartsenpraktijk? Van huisarts tot assistent. Alle medewerkers in een huisartsenpraktijk werken samen om patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen ze in een zogenaamde informatieketen. Hierbij werkt de ene medewerker op basis van informatie die de vorige heeft aangeleverd. Het samenwerken gaat vaak goed, maar soms kan het effectiever. Onvolledige overdracht van informatie – zeker aan het begin van de keten – kost tijd, ergernis, geld en soms goodwill bij de patiënten. Deze workshop geeft alle deelnemers inzicht in elkaars werkzaamheden en belangen. Hoe grijpen de werkzaamheden van de diverse functies in elkaar? Wat is het effect van hun huidige aanpak? En hoe kan het effectiever? Je bedenkt samen ideeën om de samenwerking te verbeteren. Met als resultaat: gezamenlijke afspraken voor de huisartsenpraktijk. Lees ook het artikel in De Dokter: Goede informatieoverdracht voorkomt dubbel werk

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 3 punten

Journalisten weten steeds beter huisartsen te vinden wanneer er zich een calamiteit voordoet of als er een actualiteit omtrent huisartsen speelt. Hoe houd je de regie in handen over het verhaal dat je te vertellen hebt? En hoe ga je adequaat om met kritische vragen en weerstand? Tijdens deze nascholing ontvangt je de do’s en don’ts om de (social) media goed te woord te staan.  

Doelgroep Huisarts-bestuurder, Toekomstig huisarts-bestuurder
Accreditatie 3 punten

Heb jij dat ook wel eens? Dat het je tijdens een (bestuurs)vergadering niet lukt om kort en bondig op een overtuigende manier je punt te maken? Of dat jouw inbreng tijdens een bijeenkomst niet de verdiende aandacht krijgt? Vaak gaat belangrijke informatie verloren simpelweg omdat hij niet goed gebracht wordt. In deze nascholing leer je jouw boodschap kort en overtuigend over te brengen in verschillende settings. Direct toepasbaar tijdens bestuursvergaderingen, presentaties & pitches, debatten & discussies, strategische sessies, CvB, RvB of MT-overleg.

Doelgroep Huisarts-bestuurder, Toekomstig huisarts-bestuurder
Accreditatie 6 punten
Kosten

Leden € 475,-

Aios € 225,-

Niet-leden € 850,-

Als (toekomstig) huisarts-bestuurder zal je regelmatig vergaderen. Hoe draag je bij aan een efficiënt en succesvol verloop van de vergadering? Een goede voorzitter biedt structuur, bewaakt het vergaderproces en het doel van de vergadering en zorgt dat de deelnemers binnen deze doelstelling maximaal tot hun recht kunnen komen. Deze nascholing helpt je te ontwikkelen tot een gedegen vergadervoorzitter die zowel het proces als de inhoud van de vergadering onder controle heeft.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Huisarts-bestuurder, Praktijkhouder, Toekomstig huisarts-bestuurder, Waarnemer
Accreditatie 6 punten
Kosten

Leden € 475,-

Aios € 225,-

Niet-leden € 850,-

Deze workshop geeft het team een verdieping na de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (1): Efficiënte informatieoverdracht. Het is ook mogelijk deze workshop apart aan te vragen. De docent neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn en wat de situatie in het team is. In overleg wordt bepaald welke van de twee workshops het beste past. De samenwerking in een praktijk verloopt beter als de medewerkers inzicht hebben in elkaars kwaliteiten en valkuilen en in elkaars communicatiestijl. Enerzijds geeft dit inzicht begrip, anderzijds kunnen de teamleden de kwaliteiten en stijlen van iedere medewerker beter benutten. Betere samenwerking leidt tot tevreden patiënten en bespaart alle betrokkenen tijd.

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Deze workshop is een vervolg en verdieping op de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (2): Communicatiestijlen en kernkwaliteiten. Het team bouwt voort op de resultaten van de vorige workshop. Om effectief te kunnen samenwerken, is het van belang dat medewerkers elkaar indien nodig feedback durven en kunnen geven en dat de zij feedback van elkaar weten te ontvangen: over de uitvoering van de taken, over samenwerking én over gedrag, dat een ander bijvoorbeeld minder prettig vindt. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook over het geven van complimenten, wat in de drukte van alledag wel eens vergeten wordt. Feedback is een belangrijk middel om de samenwerking steeds weer ‘bij te stellen’ en ruis te voorkomen.

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Elke vereniging heeft betrokken leden nodig om goed te kunnen werken. Dat geldt ook voor bestuurders van een LHV-afdeling of Wagro. Die betrokkenheid is er niet zomaar, dat vergt een continue inspanning van jou en van de leden zelf. Hoe zorgen we ervoor dat leden kiezen om hun tijd in onze vereniging te steken, tussen al die andere dingen die ze te doen hebben?. De kwaliteit / relevantie van de laatste boodschap bepaalt mede het succes van de volgende. Het is nodig een voorkeurspositie te verwerven, zodat het lid de moeite wil nemen jouw berichten te lezen. Alle LHV-communicatie beïnvloedt elkaar in positieve en negatieve zin. Door hiervan bewust te zijn kunnen we de contactmomenten met de leden positief beïnvloeden zodat we meer effect scoren. Met een ‘communicatiebril’ kijken naar de omgeving als je contact legt met de achterban door vragen te stellen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe helpt om de juiste boodschap te formuleren. Deze cursus biedt bestuurders handvatten om hun boodschappen te prioriteren en zo nodig te herformuleren om ten slotte het juiste middel te kiezen als drager van de boodschap.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Toekomstig huisarts-bestuurder, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 299,-

Niet-leden € 550,-