Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kies je uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor jouw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Een apotheekhoudende praktijk, is dat iets voor mij? Heb jij interesse in een apotheekhoudende huisartspraktijk, recent een apotheekhoudende praktijk overgenomen of overweeg je dat te doen? Meld je dan aan voor deze eendaagse scholing op donderdag 26 oktober! Tijdens de scholingsdag worden veel verschillende facetten van het apotheekhoudende vak besproken, je ontmoet collega’s met dezelfde interesse en er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen. 

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Waarnemer
Accreditatie 7 punten
Kosten

Leden € 175,-

Aios € 175,-

Niet-leden € 175,-

Waar op de ladder sta je met jouw praktijk wat ICT en digitalisering betreft? Wil je meer inzicht hierin en wil je weten welke vervolgstappen je het beste kan nemen om jouw praktijk verder te digitaliseren? Neem dan deel aan deze nascholing.  De ICT-Ladder is een instrument dat de aanwezigheid en het gebruik van ICThulpmiddelen in de huisartsenpraktijk meet. Op het hoogste niveau is niet alleen het patiëntendossier volledig gecodeerd beschikbaar, voor zowel de patiënt als de zorgverleners, maar wordt ook gebruik gemaakt van beslissings- en procesondersteuning. De gegevensuitwisseling met andere zorgverleners is volledig digitaal, de praktijk heeft een digitaal portaal en er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘analytics’ om de kwaliteit van de geleverde zorg actief te bewaken. De patiënt maakt gebruik van devices zoals smartwatch, digitale weegschaal en bloeddrukmeter, in combinatie met algoritmes die alerts en tips geven. Slimme vragenlijsten worden zo nodig gevolgd door een teleconsult met de zorgprofessional. Met behulp van de ICT-ladder ka je jouw praktijk verder digitaliseren, de vervolgstappen hierin zelf bepalen en de veranderingen volgen.

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 499,-

Aios € 250,-

Niet-leden € 799,-

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor jouw praktijk.

Hoe zorg je als huisarts dat je invloed hebt op de manier waarop je zorg biedt aan de patiënt? Deze vraag staat centraal bij de Leergang Medisch Leiderschap. De kunst is om de eigen invloedsfeer bewuster in te zetten en te vergroten in relatie tot de patient en daarbuiten. Hierdoor krijg je meer voldoening en plezier in je werk en kun je op een andere manier gaan samenwerken. Daardoor kan de kwaliteit en de beleving van de zorg sterk verbeteren: voor de patiënt, voor jezelf en voor de maatschappij. Deze unieke training heeft als doel persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten in de zorg die je dagelijks geeft.  

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Huisarts-bestuurder, Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 36 punten
Kosten

Leden € 3850,-

Niet-leden € 4200,-

In het huidige zorgsysteem is het steeds belangrijker goed voor jezelf te zorgen. Zelfzorg bungelt echter vaak onderaan je prioriteitenlijstje. Welk effect heeft dat op jou als huisarts, en op je efficiëntie en werkplezier? Hoe je met jezelf omgaat, bepaalt hoe je met een ander omgaat. In deze nascholing gaan we in op hoe geweldloze communicatie kan zorgen voor rust, helderheid en verbinding.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 14 punten
Kosten

Leden € 699,-

Aios € 499,-

Niet-leden € 899,-

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn. Na terugblik op de eerdere nascholing volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis. Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven, is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 5 punten

In deze nascholing passeren allerlei oplossingsrichtingen de revue, van compensatiemethoden voor sommige relevante persoonskenmerken tot praktische aspecten voor planning- en prioriteringsmethoden. Maar ook agenderingstechnieken en communicatieve handigheden. Je kan de wetmatigheden toepassen op diverse overlegmodellen, zoals de vergadering.

Doelgroep Doktersassistente, EKC-er, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 6 punten
Kosten

Leden € 285,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

Na het daverende succes van vorig jaar organiseert de LHV Wagro in samenwerking met Dokters in Debat dit jaar weer het Wagro Meets Hagro Debat. Dit jaar als thema ‘de Huisarts van de Toekomst; Digitaal of analoog?’. Het wordt een leerzame avond waarbij we elkaar en elkaars opvattingen over de toekomst van ons vak beter leren kennen.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 30,-

Niet-leden € 40,-

Een makigami geeft veel inzicht in wat alle praktijkmedewerkers doen in de praktijk rondom 1 proces. Vaak zit hier overlap in tussen medewerkers (dus worden er dezelfde acties uitgevoerd door meerdere personen), of voert de ene medewerker de stappen net wat anders uit dan de andere. Dit kan veel extra werk opleveren of het proces ingewikkelder maken. Daarnaast kunnen veel stappen vaak eenvoudiger, of kunnen er stappen overgeslagen worden met een nog beter eindresultaat. Het gaat om het maken van het optimale proces met zo min mogelijk inspanningen van de juiste personen op het juiste moment met het oog op een goed eindresultaat. Elk proces binnen jouw praktijk, ook een ICT-proces, kunnen we op deze manier verbeteren.  Je kunt deze training alleen inplannen na het volgen van de kennismakingstraining Lean werken.

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Een intensieve, confronterende en inspirerende nascholing in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Als waarnemend huisarts ben je zelfstandig ondernemer en moet je administratie bijhouden. Je leert in deze nascholing om te gaan met een balans en een resultatenrekening. Verder raak je vertrouwd met het systeem van boekhouden en de ontwikkeling van administratietechnieken.

Doelgroep Aios, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 275,-