Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kiest u uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor uw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Zou u ook zo graag de stress van de dagelijkse dingen de baas zijn? Als huisarts wilt u voor uw patiënten en voor uw privé-omgeving de energie behouden om alles te kunnen doen wat u wilt. Een leven met alle energie, waarbij het lijkt alsof er 48 uur in een dag zit en niks u van uw à propos brengt, het lijkt haast te mooi om waar te zijn. Wanneer u deze training volgt leert u door middel van de HearthMath methode meer bewust te worden van uw lichaam en emoties. Hiervoor wordt een biofeedbackapparaatje gebruikt. Deze methode is ook nog eens toe te passen op uw patiënten.    Kies niet langer voor een stressvol leven maar schrijf u vandaag nog in voor deze nascholing! Naast een leven met balans ontvangt u ook nog eens 3 accreditatiepunten.                              

Doelgroep Aios, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 199,-

Aios € 110,-

Niet-leden € 399,-

Uitgelicht

Suïcidepreventie

In 2021 was er een toename van 15% geslaagde suïcides onder jongeren tot 30 jaar. Wat betekent deze stijging voor de huisartsenpraktijk en waar kunt u als huisarts van betekenis zijn?   Ook in 2022 ligt het gemiddelde cijfer van geslaagde suïcides hoog: in juni en augustus zijn dit zelfs meer dan 30 jongeren per maand (bron: CANS/113). Naar schatting maakt 1 op de 22 jongeren een depressie door (Trimbos). En ongeveer 8,3% van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met suïcidale gedachten. Stelt u eens voor: een wanhopige (jonge) patiënt met suïcidegedachten of zelfs concrete plannen komt bij u op spreekuur. Waar kunt u als huisarts en POH-GGZ helpen als het gaat om preventie, diagnostiek en behandeling? Als u uw kennis en vaardigheden wilt vergroten, dan is deze nascholing wellicht iets voor u.

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, EKC-er, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 245,-

Aios € 125,-

Niet-leden € 435,-

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor uw praktijk.

Uitgelicht

Wendbaarheid

Wendbaarheid is essentieel in een snel en onvoorspelbaar veranderende wereld. De ervaring leert dat het best lastig is om op een praktische en resultaatgerichte manier met wendbaarheid aan de slag te gaan. In deze nascholing bieden we inspiratie en handvatten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw praktijk en team in de basis soepeler wordt waardoor u makkelijker mee kunt bewegen als omstandigheden veranderen.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder
Accreditatie 7 punten
Kosten

Leden € 499,-

Aios € 250,-

Niet-leden € 799,-

Er zijn in de praktijk vaak problemen met onduidelijkheid over de oorzaak en de juiste inschatting van het tijdstip van overlijden. In deze nascholing leert u meer over de juiste inschatting van de tijdzone- en het tijdstip van overlijden aan de hand realistische praktijkvoorbeelden. Hierdoor wordt de structurele werkwijze van een lijkschouw u duidelijk.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 285,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn. Na een beknopte review van de basiscursus volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis. Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 5 punten

Patiënten die rouwen; u hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Een rouwproces is namelijk vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Veel mensen ontwikkelen, in meer of mindere mate, somatische klachten in hun rouwproces waarmee ze bij u als huisarts kunnen komen. Het koppelen van die somatische klachten aan signalen van rouw, ook lange tijd na een verlies, vraagt veel van u. Zeker omdat u dat in de korte tijd die u met de patiënt in de spreekkamer hebt, moet doen. Om deze signalen te herkennen, u zich bewust te zijn van hoe een rouwproces zich in de tijd ontwikkelt, wat de signalen zijn van gecompliceerde rouw en wanneer u extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkelt.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 210,-

Aios € 115,-

Niet-leden € 400,-

Een makigami geeft veel inzicht in wat alle praktijkmedewerkers doen in de praktijk rondom 1 proces. Vaak zit hier overlap in tussen medewerkers (dus worden er dezelfde acties uitgevoerd door meerdere personen), of voert de ene medewerker de stappen net wat anders uit dan de andere. Dit kan veel extra werk opleveren of het proces ingewikkelder maken. Daarnaast kunnen veel stappen vaak eenvoudiger, of kunnen er stappen overgeslagen worden met een nog beter eindresultaat. Het gaat om het maken van het optimale proces met zo min mogelijk inspanningen van de juiste personen op het juiste moment met het oog op een goed eindresultaat. Elk proces binnen uw praktijk, ook een ICT-proces, kunnen we op deze manier verbeteren.  U kunt deze training alleen inplannen na het volgen van de kennismakingstraining Lean werken.

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Een professioneel bestuurlijk kader is onontbeerlijk voor de Huisartsenzorg. Daarom is het van belang dat huisartsen al aan het begin van hun carrière geënthousiasmeerd worden om naast het huisartsenvak ook bestuurlijk werk te doen. Deze scholing is bedoeld om aiossen inzicht te geven in wat bestuurlijk werk inhoudt en wat er voor nodig is om als bestuurder aan het werk te gaan. Deze scholing is een samenwerking tussen de LHV Academie en SBOH en wordt voor u als aios volledig door de SBOH gefinancierd.

Doelgroep Aios
Accreditatie 4 punten

Een intensieve, confronterende en inspirerende nascholing in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Kosten

Leden € 325,-

Aios € 195,-

Niet-leden € 599,-

Als waarnemend huisarts bent u zelfstandig ondernemer en moet u een administratie bijhouden. U leert in deze nascholing om te gaan met een balans en een resultatenrekening. Verder raakt u vertrouwd met het systeem van boekhouden en de ontwikkeling van administratietechnieken.

Doelgroep Aios, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 275,-