Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kiest u uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor uw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:
Uitgelicht

Suïcidepreventie

In 2021 was er een toename van 15% geslaagde suïcides onder jongeren tot 30 jaar. Wat betekent deze stijging voor de huisartsenpraktijk en waar kunt u als huisarts van betekenis zijn?    Ook in 2022 ligt het gemiddelde cijfer van geslaagde suïcides hoog: in juni en augustus zijn dit zelfs meer dan 30 jongeren per maand (bron: CANS/113). Naar schatting maakt 1 op de 22 jongeren een depressie door (Trimbos). En ongeveer 8,3% van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met suïcidale gedachten. Stelt u eens voor: een wanhopige (jonge) patiënt met suïcidegedachten of zelfs concrete plannen komt bij u op spreekuur. Waar kunt u als huisarts helpen als het gaat om preventie, diagnostiek en behandeling? Als u uw kennis en vaardigheden wilt vergroten, dan is deze nascholing wellicht iets voor u.

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, EKC-er, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 3 punten

Waar op de ladder staat u met uw praktijk wat ICT en digitalisering betreft? Wilt u meer inzicht hierin en wilt u weten welke vervolgstappen u het beste kunt nemen om uw praktijk verder te digitaliseren? Neem dan deel aan deze nascholing.  De ICT-Ladder is een instrument dat de aanwezigheid en het gebruik van ICThulpmiddelen in de huisartsenpraktijk meet. Op het hoogste niveau is niet alleen het patiëntendossier volledig gecodeerd beschikbaar, voor zowel de patiënt als de zorgverleners, maar wordt ook gebruik gemaakt van beslissings- en procesondersteuning. De gegevensuitwisseling met andere zorgverleners is volledig digitaal, de praktijk heeft een digitaal portaal en er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘analytics’ om de kwaliteit van de geleverde zorg actief te bewaken. De patiënt maakt gebruik van devices zoals smartwatch, digitale weegschaal en bloeddrukmeter, in combinatie met algoritmes die alerts en tips geven. Slimme vragenlijsten worden zo nodig gevolgd door een teleconsult met de zorgprofessional. Met behulp van de ICT-ladder kunt u uw praktijk verder digitaliseren, de vervolgstappen hierin zelf bepalen en de veranderingen volgen.

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 495,-

Aios € 295,-

Niet-leden € 795,-

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor uw praktijk.

Uitgelicht

Wendbaarheid

Wendbaarheid is essentieel in een snel en onvoorspelbaar veranderende wereld. De ervaring leert dat het best lastig is om op een praktische en resultaatgerichte manier met wendbaarheid aan de slag te gaan. In deze nascholing bieden we inspiratie en handvatten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw praktijk en team in de basis soepeler wordt waardoor u makkelijker mee kunt bewegen als omstandigheden veranderen.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder
Accreditatie 7 punten
Kosten

Leden € 495,-

Aios € 300,-

Niet-leden € 795,-

Hoe ziet uw praktijk er over 5 jaar uit? Hoe kunt u uw praktijk toekomstbestendig maken? Tijdens deze nascholing gaat u op een sprankelende, motiverende en interactieve wijze aan de slag met strategische personeelsplanning (SPP) voor uw eigen praktijk. Hoe zorg je ervoor dat je praktijk en je team zijn afgestemd op deze veranderingen en klaar zijn voor het werk van vandaag en in de toekomst? SPP geeft de sturingsmogelijkheden. Het laat je stap voor stap bepalen wat nodig is en hoe je dit gaat aanpakken.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Kosten

Leden € 495,-

Aios € 300,-

Niet-leden € 795,-

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn. Na een beknopte review van de basiscursus volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis. Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 5 punten

Patiënten die rouwen; u hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Een rouwproces is namelijk vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Veel mensen ontwikkelen, in meer of mindere mate, somatische klachten in hun rouwproces waarmee ze bij u als huisarts kunnen komen. Het koppelen van die somatische klachten aan signalen van rouw, ook lange tijd na een verlies, vraagt veel van u. Zeker omdat u dat in de korte tijd die u met de patiënt in de spreekkamer hebt, moet doen. Om deze signalen te herkennen, u zich bewust te zijn van hoe een rouwproces zich in de tijd ontwikkelt, wat de signalen zijn van gecompliceerde rouw en wanneer u extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkelt.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 200,-

Aios € 120,-

Niet-leden € 395,-

Huisartsenorganisaties werken steeds meer samen. Dit gebeurt landelijk. Denk bijvoorbeeld aan de rol van verschillende huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen, VPH) bij het opstellen van het Hoofdlijnenakkoord. Maar ook regionaal werken kringen en andere eerstelijnsorganisaties steeds meer met elkaar samen. Als LHV willen we samenwerken met de regionale en landelijke partners. Door te verbinden kunnen we van elkaar leren, processen samen efficiënter inrichten (schaalvergroting) en met elkaar een krachtiger signaal afgeven. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn immers gedeelde maar ook tegengestelde belangen.De kaarten liggen op tafel of worden tegen de borst gehouden. Hoe wint u de andere partij voor uw ideeën? Om u hiervoor handvatten te geven biedt de LHV Bestuursacademie twee werksessies inclusief een uitgebreid stappenplan aan. Eén werksessie (4 accreditatiepunten) is in 2020 gratis. Wilt u ook een tweede werksessie volgen? Dan is dit ook gratis, mits u in 2020 niet al een ander groepstraject heeft gevolgd van de Bestuursacademie. Heeft u al wel van dit aanbod gebruik gemaakt, dan betaalt u als kring wel de vermelde kosten.* Een korte omschrijving van de werksessies leest u hieronder. 

Doelgroep Toekomstig huisarts-bestuurder
Accreditatie 4 punten

Een makigami geeft veel inzicht in wat alle praktijkmedewerkers doen in de praktijk rondom 1 proces. Vaak zit hier overlap in tussen medewerkers (dus worden er dezelfde acties uitgevoerd door meerdere personen), of voert de ene medewerker de stappen net wat anders uit dan de andere. Dit kan veel extra werk opleveren of het proces ingewikkelder maken. Daarnaast kunnen veel stappen vaak eenvoudiger, of kunnen er stappen overgeslagen worden met een nog beter eindresultaat. Het gaat om het maken van het optimale proces met zo min mogelijk inspanningen van de juiste personen op het juiste moment met het oog op een goed eindresultaat. Elk proces binnen uw praktijk, ook een ICT-proces, kunnen we op deze manier verbeteren.  U kunt deze training alleen inplannen na het volgen van de kennismakingstraining Lean werken.

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Een intensieve, confronterende en inspirerende nascholing in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Als waarnemend huisarts bent u zelfstandig ondernemer en moet u een administratie bijhouden. U leert in deze nascholing om te gaan met een balans en een resultatenrekening. Verder raakt u vertrouwd met het systeem van boekhouden en de ontwikkeling van administratietechnieken.

Doelgroep Aios, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 145,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 300,-