Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kiest u uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor uw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:
Uitgelicht

Webinar Wtza

Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een nieuwe wet die van belang is voor alle huisartsenpraktijken, groot en klein. Hoe groter de praktijk, des te meer impact. Kleine praktijken hoeven zich enkel te melden, middelgrote praktijken moeten bovendien een vergunning aanvragen en de grote praktijken moeten daarnaast zelfs een raad van toezicht gaan instellen. Alle praktijken krijgen dit jaar voor het eerst te maken met een jaarverantwoordingsplicht; daarover lichten we je ook graag voor. Dit webinar op 18 april is gratis voor leden. In samenwerking met                      Aanmelden is mogelijk via: https://medischescholing.nl/ticket/79A7AXBX/subscribe of https://medischescholing.nl/cursus/45384   

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 1 punten
Kosten

Niet-leden € 75,-

Je wilt in de praktijk waar je (vaak) werkt gaan opstarten met verduurzamen maar weet niet waar te beginnen? In deze cursus leer je waar de grootste CO2- en kostenbesparingen zitten. We staan stil bij maatregelen die je kunt treffen met het gebouw, de inrichting ervan, de praktijkvoering en consultvoering. We behandelen kort de achtergrond maar gaan vooral in op de praktische uitvoer. Je gaat naar huis met quick-wins die je morgen al kunt toepassen in de praktijk, maar ook met ideeën hoe je plannen kunt maken voor de langere termijn.

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 275,-

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor uw praktijk.

Er zijn in de praktijk vaak problemen met onduidelijkheid over de oorzaak en de juiste inschatting van het tijdstip van overlijden. In deze nascholing leert u meer over de juiste inschatting van de tijdzone- en het tijdstip van overlijden aan de hand realistische praktijkvoorbeelden. Hierdoor wordt de structurele werkwijze van een lijkschouw u duidelijk.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 285,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn. Na een beknopte review van de basiscursus volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis. Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 5 punten

Patiënten die rouwen; u hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Een rouwproces is namelijk vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Veel mensen ontwikkelen, in meer of mindere mate, somatische klachten in hun rouwproces waarmee ze bij u als huisarts kunnen komen. Het koppelen van die somatische klachten aan signalen van rouw, ook lange tijd na een verlies, vraagt veel van u. Zeker omdat u dat in de korte tijd die u met de patiënt in de spreekkamer hebt, moet doen. Om deze signalen te herkennen, u zich bewust te zijn van hoe een rouwproces zich in de tijd ontwikkelt, wat de signalen zijn van gecompliceerde rouw en wanneer u extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkelt.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 210,-

Aios € 115,-

Niet-leden € 400,-

Een makigami geeft veel inzicht in wat alle praktijkmedewerkers doen in de praktijk rondom 1 proces. Vaak zit hier overlap in tussen medewerkers (dus worden er dezelfde acties uitgevoerd door meerdere personen), of voert de ene medewerker de stappen net wat anders uit dan de andere. Dit kan veel extra werk opleveren of het proces ingewikkelder maken. Daarnaast kunnen veel stappen vaak eenvoudiger, of kunnen er stappen overgeslagen worden met een nog beter eindresultaat. Het gaat om het maken van het optimale proces met zo min mogelijk inspanningen van de juiste personen op het juiste moment met het oog op een goed eindresultaat. Elk proces binnen jouw praktijk, ook een ICT-proces, kunnen we op deze manier verbeteren.  Je kunt deze training alleen inplannen na het volgen van de kennismakingstraining Lean werken.

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Een intensieve, confronterende en inspirerende nascholing in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Kosten

Leden € 325,-

Aios € 195,-

Niet-leden € 599,-

Als waarnemend huisarts bent u zelfstandig ondernemer en moet u een administratie bijhouden. U leert in deze nascholing om te gaan met een balans en een resultatenrekening. Verder raakt u vertrouwd met het systeem van boekhouden en de ontwikkeling van administratietechnieken.

Doelgroep Aios, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 275,-

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? Deze nascholing gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden lichten we toe hoe u als huisarts uw declareergedrag kunt verbeteren.

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, Doktersassistente, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Physician Assistant, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist, Waarnemer
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 275,-

In deze online training zal met name aandacht zijn voor de wettelijke kaders en wat de Wet verbetering Poortwachter van de werkgever en medewerker vraagt. Verder komt aan bod het beoordelingskader van het UWV en hoe zorg je er voor als werkgever dat je een goed dossier opbouwt, hoe kun je een loonsanctie voorkomen, WIA aanvraag hoe werkt dat, dienstverband na twee jaar en transitievergoeding.

Doelgroep Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 125,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 199,-