Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kiest u uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor uw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Speciaal voor waarnemers en huisartsen in dienstverband is er een Waarnemersdag op donderdag 22 juni 2023 gepland. Laat u bijpraten door onze interessante sprekers. Ontvangst en inschrijving starten om 8.30 uur. Het inhoudelijke programma loopt van 9.00 – 17.00 uur. Als afsluiting kunt u gezellig met elkaar een borrel drinken. We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 6 punten
Kosten

Leden € 199,-

Aios € 110,-

Niet-leden € 399,-

Deze masterclass is bedoeld voor huisartsen die binnen de zorggroep of regio de rol van Chief Medical Information Officer (CMIO) hebben of zullen krijgen. Het CMIO Netwerk Eerste Lijn bestaat inmiddels bijna 3 jaar en CMIO’s hebben een steeds belangrijke rol in (regionale) huisartsenorganisatie. Binnen de masterclass worden de belangrijkste hedendaagse onderwerpen besproken die nodig zijn om te kunnen functioneren als eerstelijns CMIO, maar wordt hierbij voor de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk. Door middel van verschillende vormen van interactie veel ruimte voor het delen van ervaringen. Dit is van belang omdat de digitaliseringsopgave groot is en eerstelijns CMIO’s gezamenlijk daar een belangrijke rol in spelen. De masterclass wordt georganiseerd door de TU Eindhoven in nauwe samenwerking met CMIO-netwerk Eerste Lijn.  

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 11 punten
Kosten

Leden € 920,-

Niet-leden € 1050,-

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor uw praktijk.

Er zijn in de praktijk vaak problemen met onduidelijkheid over de oorzaak en de juiste inschatting van het tijdstip van overlijden. In deze nascholing leert u meer over de juiste inschatting van de tijdzone- en het tijdstip van overlijden aan de hand realistische praktijkvoorbeelden. Hierdoor wordt de structurele werkwijze van een lijkschouw u duidelijk.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 285,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn. Na terugblik op de eerdere nascholing volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis. Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven, is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 5 punten

Patiënten die rouwen; u hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Een rouwproces is namelijk vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Veel mensen ontwikkelen, in meer of mindere mate, somatische klachten in hun rouwproces waarmee ze bij u als huisarts kunnen komen. Het koppelen van die somatische klachten aan signalen van rouw, ook lange tijd na een verlies, vraagt veel van u. Zeker omdat u dat in de korte tijd die u met de patiënt in de spreekkamer hebt, moet doen. Om deze signalen te herkennen, u zich bewust te zijn van hoe een rouwproces zich in de tijd ontwikkelt, wat de signalen zijn van gecompliceerde rouw en wanneer u extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkelt.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 199,-

Aios € 115,-

Niet-leden € 399,-

Een makigami geeft veel inzicht in wat alle praktijkmedewerkers doen in de praktijk rondom 1 proces. Vaak zit hier overlap in tussen medewerkers (dus worden er dezelfde acties uitgevoerd door meerdere personen), of voert de ene medewerker de stappen net wat anders uit dan de andere. Dit kan veel extra werk opleveren of het proces ingewikkelder maken. Daarnaast kunnen veel stappen vaak eenvoudiger, of kunnen er stappen overgeslagen worden met een nog beter eindresultaat. Het gaat om het maken van het optimale proces met zo min mogelijk inspanningen van de juiste personen op het juiste moment met het oog op een goed eindresultaat. Elk proces binnen jouw praktijk, ook een ICT-proces, kunnen we op deze manier verbeteren.  Je kunt deze training alleen inplannen na het volgen van de kennismakingstraining Lean werken.

Doelgroep Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Een intensieve, confronterende en inspirerende nascholing in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Kosten

Leden € 325,-

Aios € 195,-

Niet-leden € 599,-

Als waarnemend huisarts bent u zelfstandig ondernemer en moet u een administratie bijhouden. U leert in deze nascholing om te gaan met een balans en een resultatenrekening. Verder raakt u vertrouwd met het systeem van boekhouden en de ontwikkeling van administratietechnieken.

Doelgroep Aios, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 275,-

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? En hoe pas je deze regels toe? Deze nascholing gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden lichten we toe hoe je als huisarts jouw declareergedrag kunt verbeteren.

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, Doktersassistente, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Physician Assistant, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist, Waarnemer
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 275,-

In deze online training zal met name aandacht zijn voor de wettelijke kaders en wat de Wet verbetering Poortwachter van de werkgever en medewerker vraagt. Verder komt aan bod het beoordelingskader van het UWV en hoe zorg je er voor als werkgever dat je een goed dossier opbouwt, hoe kun je een loonsanctie voorkomen, WIA aanvraag hoe werkt dat, dienstverband na twee jaar en transitievergoeding.

Doelgroep Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 125,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 199,-