Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kies je uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor jouw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Ontwikkelingen in de buitenwereld zijn complex, gaan razendsnel en hebben veel impact op de huisartspraktijk. In deze nascholing leer je in verschillende ondernemersrollen te kruipen om hierop te anticiperen, mee te bewegen en aansluiting te houden bij alle (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 299,-

Aios € 145,-

Niet-leden € 499,-

Welke koers wil jij varen met jouw huisartsenpraktijk? Daar leer je in deze nascholing meer over. Je ontwikkelt een strategisch plan voor jouw praktijk, dat rekening houdt met jouw ambities op de korte- én lange termijn. Zo wordt een concrete roadmap ontwikkeld die je stap voor stap naar je doelen leidt, met duidelijke mijlpalen en actiepunten.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 4 punten
Kosten

Leden € 375,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor jouw praktijk.

Uitgelicht

Goed werkgeverschap

Hoe zorg je voor gemotiveerd personeel binnen een gezonde werkomgeving? Een toename van werkdruk, complexere zorgvragen en een tekort aan collega’s. Herkenbaar? Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief aan het werk zijn en blijven? 

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 225,-

Aios € 95,-

Niet-leden € 345,-

Wanneer kan een huisarts een behandelingsovereenkomst niet aangaan? Wanneer kan je een bestaande behandelingsovereenkomst beëindigen? Hoe zit dit bij patiënten met een Wlz-indicatie? Ben je als huisarts verplicht om zorg te leveren aan patiënten die in een woonzorginstelling verblijven? In deze nascholing nemen de juristen van de LHV jou mee in de juridische aspecten van het niet-aangaan of beëindigen van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het juridisch kader, praktijksituaties en concrete tips wisselen elkaar af in deze nascholing.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 95,-

Aios € 55,-

Niet-leden € 155,-

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn. Na terugblik op de eerdere nascholing volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis. Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven, is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 5 punten

Een makigami geeft veel inzicht in wat alle praktijkmedewerkers doen in de praktijk rondom 1 proces. Vaak zit hier overlap in tussen medewerkers (dus worden er dezelfde acties uitgevoerd door meerdere personen), of voert de ene medewerker de stappen net wat anders uit dan de andere. Dit kan veel extra werk opleveren of het proces ingewikkelder maken. Daarnaast kunnen veel stappen vaak eenvoudiger, of kunnen er stappen overgeslagen worden met een nog beter eindresultaat. Het gaat om het maken van het optimale proces met zo min mogelijk inspanningen van de juiste personen op het juiste moment met het oog op een goed eindresultaat. Elk proces binnen jouw praktijk, ook een ICT-proces, kunnen we op deze manier verbeteren.  Je kunt deze training alleen inplannen na het volgen van de kennismakingstraining Lean werken.

Doelgroep Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Een intensieve, confronterende en inspirerende nascholing in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Als waarnemend huisarts ben je zelfstandig ondernemer en moet je administratie bijhouden. Je leert in deze nascholing om te gaan met een balans en een resultatenrekening. Verder raak je vertrouwd met het systeem van boekhouden en de ontwikkeling van administratietechnieken.

Doelgroep Aios, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 150,-

Aios € 75,-

Niet-leden € 255,-

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? En hoe pas je deze regels toe? Deze nascholing gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden lichten we toe hoe je als huisarts jouw declareergedrag kunt verbeteren.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Physician Assistant, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist, Waarnemer
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 185,-

Aios € 85,-

Niet-leden € 299,-

In deze online training zal met name aandacht zijn voor de wettelijke kaders en wat de Wet verbetering Poortwachter van de werkgever en medewerker vraagt. Verder komt aan bod het beoordelingskader van het UWV en hoe zorg je er voor als werkgever dat je een goed dossier opbouwt, hoe kun je een loonsanctie voorkomen, WIA aanvraag hoe werkt dat, dienstverband na twee jaar en transitievergoeding.Aan deze online nascholing kunnen max. 10 personen deelnemen.

Doelgroep Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 125,-

Aios € 55,-

Niet-leden € 199,-