Spring naar content

Algemene voorwaarden

Hier vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden van de LHV Academie.

Inschrijven 

De LHV Academie verzorgt geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen. In het geval een nascholing ook toegankelijk is voor andere personen staat dit expliciet vermeld.

U kunt zich bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) via de website https://academie.lhv.nl/ inschrijven. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor opleidings- en scholingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met docenten, accreditatiepartijen en eventuele accommodaties. De LHV is verantwoordelijk voor het verantwoord en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Betaling

De betaling van de nascholing verloopt via automatische incasso, tenzij anders is bepaald.
Deelnemers die zich onverhoopt niet hebben opgegeven maar wel aanwezig zijn bij de nascholing, accorderen ter plekke een automatische incasso. De incasso geschiedt 2 weken voordat de nascholing plaatsvindt, tenzij dit in verband met latere aanmelding niet meer mogelijk is. In dat geval geschiedt de automatische incasso zo snel mogelijk na de aanmelding.

Indien nascholingen gratis worden aangeboden, wordt voor no-show € 75,- in rekening gebracht. De no-show wordt in rekening gebracht bij het annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de nascholing.

Voor de LHV Bestuursacademie kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Iedere Afdeling en de landelijke LOVAH hebben het recht om per jaar drie van haar ambassadeurs gratis gebruik te laten maken van de centraal georganiseerde nascholingen m.u.v. de Leergang Besturen. Indien er meer dan drie centraal georganiseerde nascholingen in een kalenderjaar worden afgenomen, worden de kosten gefactureerd aan respectievelijk de Afdeling of de LOVAH. Tevens heeft iedere Afdeling en het bestuur van de landelijke LOVAH recht op één groepstraject per jaar. Ieder groepstraject is maatwerk

De regionale LOVAH besturen en werkgroepen en de Wagro-coördinatoren kunnen aangeven of ze kiezen voor één individuele training per persoon of voor één groepstraject per jaar. Wagrocoördinatoren / Wagrobestuurders kunnen ook kiezen voor de Leergang Besturen en betalen daarvoor een eigen bijdrage.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

  • Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de nascholing kan kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de nascholing wordt 50% van het scholingsgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de nascholing is de LHV gerechtigd het volledige scholingsgeld in rekening te brengen.

Na aanmelding heeft de deelnemer wettelijk 14 dagen bedenktijd en kan zich binnen deze termijn kosteloos afmelden voor de betreffende nascholing.

In geval van verhindering kan een deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen om de plaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de nascholing te zijn meegedeeld aan de LHV. De oorspronkelijke deelnemer blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het scholingsgeld. Indien de plaatsvervanger geen LHV-lid is (m.u.v. praktijkmanagers), dient de prijs die geldt voor niet-LHV leden te worden betaald.

Ook voor de LHV Bestuursacademie geldt dat bij verhindering een plaatsvervanger kan worden aangewezen. Als dat niet gebeurt of de plaatsvervanger is afwezig, dan wordt het ledentarief van de nascholing gefactureerd aan respectievelijk de Afdeling, de LOVAH of de Wagro.

Indien de docent verhinderd is door ziekte of privéomstandigheden en niet adequaat kan worden vervangen, heeft de LHV het recht de cursus te annuleren en wordt de betaling teruggestort.

Indien twee weken voor aanvang van de nascholing het aantal inschrijvingen minder is dan 5, heeft de LHV ook het recht de nascholing te annuleren.

Indien de deelnemer recht heeft op terugbetaling zal de LHV het scholingsgeld binnen 3 weken terugstorten.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de nascholing uitgereikt of na afloop digitaal toegestuurd.

Het studiemateriaal is eigendom van de LHV en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Accreditatie

Na afloop van de nascholing worden de behaalde accreditatiepunten bijgeschreven in het persoonlijk dossier van de huisarts in GAIA. Men dient hiertoe de presentielijst te tekenen. Indien de nascholing ook toegankelijk is voor niet-huisartsen, ontvangen zij accreditatiepunten of indien wenselijk een certificaat van deelname.

Wanneer een deelnemer minder dan 75% van de nascholing aanwezig was, worden er geen accreditatiepunten toegekend

Vertrouwelijk

Alle informatie die tijdens de nascholing wordt uitgewisseld, wordt door de LHV vertrouwelijk behandeld.

© 2023, mei LHV