Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kies je uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor jouw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Als leidinggevende heb je te maken met tal van uitdagingen in de aansturing en motivatie van je team. Soms kunnen de spanningen door werkdruk of emoties hoog oplopen. Samen met de docent ga je aan de slag met je eigen praktijksituatie. Je krijgt concrete tips hoe je grip kunt krijgen op je personele uitdagingen. 

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 375,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

In deze workshop staan alle medewerkers stil bij de vraag: hoe werken wij samen in onze huisartsenpraktijk? Van huisarts tot assistent. Alle medewerkers in een huisartsenpraktijk werken samen om patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen ze in een zogenaamde informatieketen. Hierbij werkt de ene medewerker op basis van informatie die de vorige heeft aangeleverd. Het samenwerken gaat vaak goed, maar soms kan het effectiever. Onvolledige overdracht van informatie – zeker aan het begin van de keten – kost tijd, ergernis, geld en soms goodwill bij de patiënten. Deze workshop geeft alle deelnemers inzicht in elkaars werkzaamheden en belangen. Hoe grijpen de werkzaamheden van de diverse functies in elkaar? Wat is het effect van hun huidige aanpak? En hoe kan het effectiever? Je bedenkt samen ideeën om de samenwerking te verbeteren. Met als resultaat: gezamenlijke afspraken voor de huisartsenpraktijk. Lees ook het artikel in De Dokter: Goede informatieoverdracht voorkomt dubbel werk

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 3 punten

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor jouw praktijk.

In één dag inzicht krijgen in de belangrijkste onderdelen van personeelsmanagement in jouw huisartsenpraktijk? Volg dan de LHV nascholing ‘HRM in één dag’. Aan bod komen onder andere het werven en selecteren van nieuwe collega’s, het voeren van functioneringsgesprekken, het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, actief verzuimbeleid, wat staat er in de cao’s, en nog veel meer.  

Doelgroep Doktersassistente, Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 7 punten
Kosten

Leden € 425,-

Aios € 195,-

Niet-leden € 535,-

Deze workshop geeft het team een verdieping na de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (1): Efficiënte informatieoverdracht. Het is ook mogelijk deze workshop apart aan te vragen. De docent neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn en wat de situatie in het team is. In overleg wordt bepaald welke van de twee workshops het beste past. De samenwerking in een praktijk verloopt beter als de medewerkers inzicht hebben in elkaars kwaliteiten en valkuilen en in elkaars communicatiestijl. Enerzijds geeft dit inzicht begrip, anderzijds kunnen de teamleden de kwaliteiten en stijlen van iedere medewerker beter benutten. Betere samenwerking leidt tot tevreden patiënten en bespaart alle betrokkenen tijd.

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Deze workshop is een vervolg en verdieping op de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (2): Communicatiestijlen en kernkwaliteiten. Het team bouwt voort op de resultaten van de vorige workshop! Om effectief te kunnen samenwerken, is het van belang dat medewerkers elkaar indien nodig feedback durven en kunnen geven en dat de zij feedback van elkaar weten te ontvangen: over de uitvoering van de taken, over samenwerking én over gedrag, dat een ander bijvoorbeeld minder prettig vindt. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook over het geven van complimenten, wat in de drukte van alledag wel eens vergeten wordt. Feedback is een belangrijk middel om de samenwerking steeds weer ‘bij te stellen’ en ruis te voorkomen.

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Als leidinggevende heb je te maken met tal van uitdagingen in de aansturing en motivatie van je team. Soms kunnen de spanningen door werkdruk of emoties hoog oplopen. Samen met de docent ga je aan de slag met je eigen praktijksituatie. Je krijgt concrete tips hoe je grip kunt krijgen op je personele uitdagingen. 

Doelgroep Praktijkmanager
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 375,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

Jaargesprekken verbeteren drastisch het functioneren van jouw praktijk. Deze gesprekken maken aan de medewerkers helder wat je van hen verwacht, wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze kunnen ontwikkelen en … je houdt een vinger aan de pols. Aan de hand van een vragenlijst voorafgaand aan de nascholing, krijg je inzicht in jouw praktijksituatie. Tijdens de nascholing kijk je hoe je jouw jaargesprekken kunt professionaliseren en integreren. Deze nascholing is bedoeld voor huisartsen en/of praktijkmanagers die een leidinggevende functie hebben of als voorbereiding daarop.

Doelgroep Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
Accreditatie 6 punten
Kosten

Leden € 375,-

Aios € 150,-

Niet-leden € 499,-

Positieve Gezondheid vergroot het werkplezier in de praktijk. Het werkelijke contact van mens tot mens geeft het gevoel betekenisvol bezig te zijn. In deze module doe je als zorgprofessional ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid. Je ontwikkelt jouw eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in jouw dagelijkse praktijk.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Kaderhuisartsen, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 10 punten
Kosten

Leden € 699,-

Aios € 299,-

Niet-leden € 899,-

Wil jij ook meer inzicht in de cao’s en hulp bij het praktisch toepassen van de cao’s? Dan is deze nascholing iets voor jou! Aan de hand van veel gestelde vragen en casuïstiek uit de praktijk nemen wij je mee en leer je alles over de toepassing van de cao’s.

Doelgroep Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 185,-

Aios € 85,-

Niet-leden € 299,-

Wendbaarheid is essentieel in een snel en onvoorspelbaar veranderende wereld. De ervaring leert dat het best lastig is om op een praktische en resultaatgerichte manier met wendbaarheid aan de slag te gaan. In deze nascholing bieden we inspiratie en handvatten hoe jij ervoor kunt zorgen dat jouw praktijk en team in de basis soepeler wordt waardoor je makkelijker mee kunt bewegen als omstandigheden veranderen.

Doelgroep Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 7 punten
Kosten

Leden € 499,-

Aios € 250,-

Niet-leden € 675,-