Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kiest u uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor uw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Grip op leidinggeven is een praktijkgerichte workshop die aansluit op de actuele personele – en leiderschaps vraagstukken die bij de deelnemers leven. Onder leiding van de trainer worden de eigen casussen van de deelnemers besproken. De deelnemers krijgen concrete tips en adviezen hoe zij “grip” krijgen op hun eigen personele vraagstukken.

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 375,-

Aios € 185,-

Niet-leden € 650,-

In deze workshop staan alle medewerkers stil bij de vraag: hoe werken wij samen in onze huisartsenpraktijk? Van huisarts tot assistent. Alle medewerkers in een huisartsenpraktijk werken samen om patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen ze in een zogenaamde informatieketen. Hierbij werkt de ene medewerker op basis van informatie die de vorige heeft aangeleverd. Het samenwerken gaat vaak goed, maar soms kan het effectiever. Onvolledige overdracht van informatie – zeker aan het begin van de keten – kost tijd, ergernis, geld en soms goodwill bij de patiënten. Deze workshop geeft alle deelnemers inzicht in elkaars werkzaamheden en belangen. Hoe grijpen de werkzaamheden van de diverse functies in elkaar? Wat is het effect van hun huidige aanpak? En hoe kan het effectiever? U bedenkt samen ideeën om de samenwerking te verbeteren. Met als resultaat: gezamenlijke afspraken voor de huisartsenpraktijk. Lees ook het artikel in De Dokter: Goede informatieoverdracht voorkomt dubbel werk

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 1750,-

Niet-leden € 2200,-

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor uw praktijk.

In één dag inzicht krijgen in de belangrijkste onderdelen van personeelsmanagement in uw huisartsenpraktijk? Volg dan de LHV nascholing ‘HRM in één dag’. Aan bod komen onder andere het werven en selecteren van nieuwe collega’s, het voeren van functioneringsgesprekken, het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, actief verzuimbeleid, wat staat er in de cao’s, en nog veel meer.  

Doelgroep Doktersassistente, Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 7 punten
Kosten

Leden € 399,-

Aios € 199,-

Niet-leden € 699,-

Deze workshop geeft het team een verdieping na de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (1). Het is ook mogelijk deze workshop apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met een van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn en wat de situatie in het team is. In overleg wordt bepaald welke van de twee workshops het beste past. De samenwerking in een praktijk verloopt beter als de medewerkers inzicht hebben in elkaars kwaliteiten en valkuilen en in elkaars communicatiestijl. Enerzijds geeft dit inzicht begrip, anderzijds kunnen de teamleden de kwaliteiten en stijlen van iedere medewerker beter benutten. Betere samenwerking leidt tot tevreden patiënten en bespaart alle betrokkenen tijd.

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Kosten

Leden € 1750,-

Niet-leden € 2200,-

Deze workshop is een vervolg en verdieping op de workshop Samenwerken (2). Het team bouwt voort op de resultaten van de vorige workshop! Om effectief te kunnen samenwerken, is het van belang dat medewerkers elkaar indien nodig feedback durven en kunnen geven en dat de zij feedback van elkaar weten te ontvangen: over de uitvoering van de taken, over samenwerking én over gedrag, dat een ander bijvoorbeeld minder prettig vindt. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook over het geven van complimenten, wat in de drukte van alledag wel eens vergeten wordt. Feedback is een belangrijk middel om de samenwerking steeds weer ‘bij te stellen’ en ruis te voorkomen.

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Kosten

Leden € 1750,-

Niet-leden € 2200,-

Grip op leidinggeven is een praktijkgerichte workshop die aansluit op de actuele personele – en leiderschaps vraagstukken die bij de deelnemers leven. Onder leiding van de trainer worden de eigen casussen van de deelnemers besproken. De deelnemers krijgen concrete tips en adviezen hoe zij “grip” krijgen op hun eigen personele vraagstukken.

Doelgroep Praktijkmanager
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 375,-

Aios € 185,-

Niet-leden € 650,-

Jaargesprekken verbeteren drastisch het functioneren van uw praktijk. Deze gesprekken maken aan de medewerkers helder wat u van hen verwacht, wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze kunnen ontwikkelen en … u houdt vinger aan de pols. U gaat voorafgaand aan de nascholing van start met een evidence based diagnose van uw praktijksituatie. Aan de hand van 11 waarneembare criteria maakt u een inschatting van uw huidige werkwijze en welke ontwikkelingswinst u kan maken door uw jaargesprekken te professionaliseren en beter te integreren in uw algemeen personeelsbeleid en praktijkvoering. Deze nascholing is voor huisartsen en/of praktijkmanagers die een leidinggevende functie hebben of als voorbereiding daarop.

Doelgroep Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
Accreditatie 6 punten
Kosten

Leden € 345,-

Aios € 175,-

Niet-leden € 599,-

Positieve Gezondheid vergroot het werkplezier in de praktijk. Het werkelijke contact van mens tot mens geeft het gevoel betekenisvol bezig te zijn. In deze module doet u als zorgprofessional ervaring op in het werken met het conceptPositieve Gezondheid. U ontwikkelt uw eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in uw dagelijkse praktijk.https://www.lhv.nl/actueel/de-dokter/de-dokter-september-2022/positieve-gezondheid-de-regie-bij-de-patient/ 

Doelgroep Aios, Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Praktijkhouder, Waarnemer
Accreditatie 10 punten
Kosten

Leden € 625,-

Aios € 299,-

Niet-leden € 899,-

Wilt u ook meer inzicht in de cao’s en hulp bij het praktisch toepassen van de cao’s? Dan is deze nascholing iets voor u! Aan de hand van veel gestelde vragen en casuïstiek uit de praktijk nemen we u mee en leert u alles over de toepassing van de cao’s.

Doelgroep Praktijkhouder, Praktijkmanager
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 185,-

Aios € 99,-

Niet-leden € 360,-

Het valt niet mee om in deze tijd huisarts te zijn. De werkdruk is torenhoog, te vaak deal je met agressiviteit en nadenken hoe je nu eigenlijk zélf je loopbaan zou willen ontwikkelen is onder die druk extra lastig. Kortom, duurzame inzetbaarheid van huisartsen staat onder druk. Wat kunnen huisartsen zelf doen om het tij te keren?

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
Accreditatie 2 punten
Kosten

Niet-leden € 60,-