Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kiest u uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor uw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Huisartsenorganisaties werken steeds meer samen. Dit gebeurt landelijk. Denk bijvoorbeeld aan de rol van verschillende huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen, VPH) bij het opstellen van het Hoofdlijnenakkoord. Maar ook regionaal werken kringen en andere eerstelijnsorganisaties steeds meer met elkaar samen. Als LHV willen we samenwerken met de regionale en landelijke partners. Door te verbinden kunnen we van elkaar leren, processen samen efficiënter inrichten (schaalvergroting) en met elkaar een krachtiger signaal afgeven. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn immers gedeelde maar ook tegengestelde belangen.De kaarten liggen op tafel of worden tegen de borst gehouden. Hoe wint u de andere partij voor uw ideeën? Om u hiervoor handvatten te geven biedt de LHV Bestuursacademie twee werksessies inclusief een uitgebreid stappenplan aan. Eén werksessie (4 accreditatiepunten) is in 2020 gratis. Wilt u ook een tweede werksessie volgen? Dan is dit ook gratis, mits u in 2020 niet al een ander groepstraject heeft gevolgd van de Bestuursacademie. Heeft u al wel van dit aanbod gebruik gemaakt, dan betaalt u als kring wel de vermelde kosten.* Een korte omschrijving van de werksessies leest u hieronder. 

Doelgroep Toekomstig huisarts-bestuurder
Accreditatie 4 punten

Wat kun jij doen om LHV te helpen slagvaardiger te zijn? Vind jij het leuk om mee te praten en te denken over de organisatie van huisartsenzorg? Beschik jij over organisatorische vaardigheden? Hoe kun je jouw talenten buiten het vakgebied inzetten voor een verbetering van de huisartsenzorg? Je bent nu huisarts, maar je hebt vast ook andere talenten die goed van pas komen voor deze branche. Ontdek hoe jij je andere talenten in kunt zetten voor de huisartsenzorg en maak het verschil. Laat je inspireren tijdens deze inspiratieavond en ontmoet ook andere jonge huisartsen.

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Apotheekhoudend huisarts, Praktijkhouder, Toekomstig huisarts-bestuurder, Waarnemer
Accreditatie 2 punten

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor uw praktijk.

Als huisarts-bestuurder wordt u in de hectiek van alle dag geconfronteerd met veel partijen en ieders belangen. U moet standpunten innemen in de relatie met uw talrijke stakeholders waaronder ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraars. Hoe groter de belangen hoe spannender het is om tot een overeenkomst te komen. In deze training leert u de kunst van het onderhandelen. In deze online versie werken we in twee sessies in kleinere groepen van maximaal 6 deelnemers (sessie 1) en krijgt u een individuele onderhandel-oefensessie met een rollenspelacteur (sessie 2).

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Toekomstig huisarts-bestuurder, Waarnemer
Accreditatie 5 punten
Kosten

Leden € 300,-

Niet-leden € 700,-

Hoe ga ik als bestuurder om met mijn achterban? En hoe regel ik het in mijn huisartsenpraktijk? Wat voor bestuurder ben ik? Tijdens de cursus (3 dagdelen) krijgt u antwoord op deze en al uw andere vragen.  Aan bod komt onder meer: wat een bestuursfunctie inhoudt, hoeveel tijd het ongeveer kost en wat de manier is om een bestuursfunctie zo efficiënt mogelijk te bekleden. Denk hierbij aan slim bestuurs-tijdmanagement, effectief voorbereiden en efficiënt vergaderen.

Doelgroep Toekomstig huisarts-bestuurder
Accreditatie 9 punten

Kennis van de financiële stromen in de gezondheidszorg is een pré voor bestuurders. U wordt volledig geïnformeerd over deze financiele stromen en de bekostiging van de huisartsenzorg in het bijzonder. Deze training is ook een onderdeel van de Leergang Besturen maar kan ook als aparte training worden aangevraagd. 

Doelgroep Toekomstig huisarts-bestuurder

Als huisarts komt u regelmatig in situaties waarin een effectieve en ontspannen presentatie belangrijk is. Bijvoorbeeld als u kringbestuurder bent bij de LHV en u moet spreken over een controversieel onderwerp dat leidt tot kritische vragen uit uw publiek. Of als u binnen of buiten uw praktijk mensen wilt informeren of overtuigen. Hoe zorgt u ervoor dat u ontspannen presenteert op een manier die past bij u zelf en bij uw rol? Hoe bereidt u uw presentatie voor, waar let u op bij het presenteren zelf en hoe gaat u effectief om met (kritische) reacties? Daarmee oefent u tijdens deze korte ééndaagse maatwerktraining voor LHV.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Toekomstig huisarts-bestuurder, Waarnemer
Accreditatie 6 punten
Kosten

Leden € 425,-

Niet-leden € 850,-

Bent u (binnenkort) verantwoordelijk voor de financiële vastlegging van een onderneming? Met deze cursus krijgt u de benodigde bagage mee om de financiële situatie te kunnen beoordelen. U leert de jaarrekening begrijpen, doorziet waarderingsgrondslagen en kunt verschillende ratio’s berekenen.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Toekomstig huisarts-bestuurder, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 250,-

Niet-leden € 550,-

Voor ervaren huisarts-bestuurders bieden wij een opleidingstraject aan van drie dagen. Leiderschapskwaliteiten, strategievorming, omgaan met de achterban, juridische aspecten, samenwerking en financiele zaken. Het komt allemaal aan bod in dit leertraject, waarbij u uw vaardigheden en competenties als huisarts-bestuurder verder ontwikkelt.

Doelgroep Huisarts-bestuurder
Accreditatie 22 punten
Kosten

Leden € 1650,-

Niet-leden € 2995,-

Als bestuurder van een stichting, vereniging of coöperatie is het van belang te weten hoe een meerjarenbegroting en een jaarplan tot stand komen. Maar ook welke informatie deze documenten horen te bevatten. Want een goede begroting draagt bij aan het bereiken van uw doelen.

Doelgroep Hid(ha), Praktijkhouder, Toekomstig huisarts-bestuurder, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 250,-

Niet-leden € 550,-

Met u als ambassadeur van de LHV willen we een sterke en wendbare vereniging vormen voor alle huisartsen. Om u goed in uw nieuwe rol als ambassadeur te ondersteunen biedt de LHV Academie een introductie op uw rol en positie binnen het krachtenveld waarin u opereert binnen uw regio. Daarnaast krijgt u inzicht in de complexiteit van de context met de vele stakeholders om succesvol samen te werken.

Doelgroep Toekomstig huisarts-bestuurder
Accreditatie 15 punten