Spring naar content

Nascholing voor huisartsen

Bij de LHV Academie kies je uit meer dan 100 geaccrediteerde nascholingen. Voor huisartsen en voor jouw team, met korting voor LHV-leden. 

Filters:

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? En hoe pas je deze regels toe? Deze nascholing gaat in op het belang van juist declareren, de NZa-regels en materiële controles door zorgverzekeraars. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden lichten we toe hoe je als huisarts jouw declareergedrag kunt verbeteren.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Physician Assistant, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist, Waarnemer
Accreditatie 2 punten
Kosten

Leden € 185,-

Aios € 85,-

Niet-leden € 299,-

Je kunt bij de uitvoering van je werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. In deze nascholing leer je hoe je verschillende vormen van geweld herkent en hoe je daar effectief op reageert.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Nascholing op eigen locatie?

Veel van onze nascholingen kunnen op maat gemaakt worden voor jouw praktijk.

In deze nascholing krijg je inzicht, tips en tools bij de dagelijks terugkerende werkprocessen en administratie. Je leert hoe je efficiënter kunt werken én een hoger rendement behaalt. Want de ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen. We leggen, samen met het team, de basis voor een veranderproces binnen jouw praktijk. Deze nascholing wordt alleen op aanvraag gegeven bij jou in de praktijk (op locatie). 

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 4 punten

In deze workshop staan alle medewerkers stil bij de vraag: hoe werken wij samen in onze huisartsenpraktijk? Van huisarts tot assistent. Alle medewerkers in een huisartsenpraktijk werken samen om patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen ze in een zogenaamde informatieketen. Hierbij werkt de ene medewerker op basis van informatie die de vorige heeft aangeleverd. Het samenwerken gaat vaak goed, maar soms kan het effectiever. Onvolledige overdracht van informatie – zeker aan het begin van de keten – kost tijd, ergernis, geld en soms goodwill bij de patiënten. Deze workshop geeft alle deelnemers inzicht in elkaars werkzaamheden en belangen. Hoe grijpen de werkzaamheden van de diverse functies in elkaar? Wat is het effect van hun huidige aanpak? En hoe kan het effectiever? Je bedenkt samen ideeën om de samenwerking te verbeteren. Met als resultaat: gezamenlijke afspraken voor de huisartsenpraktijk. Lees ook het artikel in De Dokter: Goede informatieoverdracht voorkomt dubbel werk

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 3 punten

Deze workshop geeft het team een verdieping na de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (1): Efficiënte informatieoverdracht. Het is ook mogelijk deze workshop apart aan te vragen. De docent neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn en wat de situatie in het team is. In overleg wordt bepaald welke van de twee workshops het beste past. De samenwerking in een praktijk verloopt beter als de medewerkers inzicht hebben in elkaars kwaliteiten en valkuilen en in elkaars communicatiestijl. Enerzijds geeft dit inzicht begrip, anderzijds kunnen de teamleden de kwaliteiten en stijlen van iedere medewerker beter benutten. Betere samenwerking leidt tot tevreden patiënten en bespaart alle betrokkenen tijd.

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Deze workshop is een vervolg en verdieping op de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (2): Communicatiestijlen en kernkwaliteiten. Het team bouwt voort op de resultaten van de vorige workshop. Om effectief te kunnen samenwerken, is het van belang dat medewerkers elkaar indien nodig feedback durven en kunnen geven en dat de zij feedback van elkaar weten te ontvangen: over de uitvoering van de taken, over samenwerking én over gedrag, dat een ander bijvoorbeeld minder prettig vindt. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook over het geven van complimenten, wat in de drukte van alledag wel eens vergeten wordt. Feedback is een belangrijk middel om de samenwerking steeds weer ‘bij te stellen’ en ruis te voorkomen.

Doelgroep Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn. Na terugblik op de eerdere nascholing volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis. Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven, is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer
Accreditatie 5 punten

Een intensieve, confronterende en inspirerende nascholing in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Doelgroep Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Wil je dat het VIM-men meer oplevert? De training Veilig Incidenten Melden geeft de deelnemer handvaten en tips om binnen de praktijk het VIM-men beter te organiseren. Aan de hand van casuïstiek krijgt de deelnemer inzicht in de mogelijkheden om incidenten te analyseren. Tot slot is er aandacht voor het delen van uitkomsten van analyses van medische incidenten en van behaalde successen naar aanleiding van meldingen binnen de toets groep. Veilig Incident Melden is een bron om te leren!  

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Aios, Doktersassistente, EKC-er, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer
Accreditatie 3 punten
Kosten

Leden € 215,-

Aios € 95,-

Niet-leden € 340,-

Online inzage is mogelijk voor alle patiënten in Nederland. Het kan zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen jou en jouw patiënten. Je hebt allebei dezelfde informatie en kan daarover met elkaar het gesprek aangaan. Dat draagt bij aan het samen nemen van beslissingen. De patiënt heeft meer regie over de eigen gezondheid en zelfzorg wordt gestimuleerd. Daarnaast is het voor de patiënt prettig om na een consult nog eens te kunnen nalezen wat er precies is besproken en afgesproken.  

Doelgroep Aankomend praktijkhouder, Aios, Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer