Spring naar content
Vaardigheden en competenties

Patiëntbejegening

op aanvraag

De nascholing Patiëntbejegening is een vervolg op de nascholing Geen agressie in mijn praktijk. Het is ook mogelijk deze nascholing apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn.

Na terugblik op de eerdere nascholing volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis.

Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven, is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Leerdoel

 • Het signaleren van frustratie en intimidatie en hier goed op reageren
 • Verwachtingen van patiënten pro-actief (her)kennen en hiermee rekening houden in contacten
 • Patronen in communicatie herkennen en kunnen ombuigen
 • Het kunnen voorkomen van ongewenste emoties bij jezelf
 • Weten hoe verwerking werkt en het kunnen bieden van (collegiale) opvang
 • Het in balans kunnen brengen van eigen kwaliteiten, uitdagingen en stijlen van conflicthantering

Inhoud

In de praktijk komen soms situaties voor waar je meer ontregelt van raakt dan dat je zou willen. Om ongewenste emoties te voorkomen kan het helpen om je eigen voorordelen te analyseren. Na het meemaken van ingrijpende ervaringen volgt het verwerkingsproces. Hoe kan je daar rekening mee houden in het contact met patiënten en collega’s?

De nascholing Patiëntbejegening richt zich op het hele team binnen een huisartsenpraktijk. Zowel aan de balies als in de diverse spreek- en behandelkamers vinden contacten met patiënten plaats die soms efficiënter en effectiever kunnen. Daarnaast richt de nascholing zich op de onderlinge samenwerking, waarbij ook functies zonder (veel) directe patiëntcontacten betrokken kunnen zijn.

Praktische informatie

 • Voor wie

  Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

 • Accreditatie

  5 punten

Programma

 • Herkennen en effectief reageren op frustratie en intimidatie
 • Aspecten van gastvrijheid
 • Rationele effectiviteit: oefening met ongewenste emoties
 • Verwerking na ingrijpende ervaringen en het bieden van ondersteuning daarbij 
 • Oefeningen rond kernkwaliteiten en stijlen van conflicthantering

Trainers

Bijzonderheden

Meer over de nascholing is ook te lezen in een artikel van ons tijdschrift De Dokter
https://www.lhv.nl/actueel/de-dokter/de-dokter-juli-2023/boze-of-lastige-patient-hou-je-lijf-rustig/

Alleen op aanvraag
Deze nascholing is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door jou gewenste locatie. Je bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 8 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.