Spring naar content
Personeel

Samenwerken in de huisartsenpraktijk (2) (op aanvraag)

Elkaars kwaliteiten en communicatiestijl goed benutten

Deze workshop geeft het team een verdieping na de workshop Samenwerken in de huisartsenpraktijk (1): Efficiënte informatieoverdracht.

Het is ook mogelijk deze workshop apart aan te vragen. De docent neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn en wat de situatie in het team is. In overleg wordt bepaald welke van de twee workshops het beste past.

De samenwerking in een praktijk verloopt beter als de medewerkers inzicht hebben in elkaars kwaliteiten en valkuilen en in elkaars communicatiestijl. Enerzijds geeft dit inzicht begrip, anderzijds kunnen de teamleden de kwaliteiten en stijlen van iedere medewerker beter benutten. Betere samenwerking leidt tot tevreden patiënten en bespaart alle betrokkenen tijd.

Leerdoel

Deze workshop geeft alle teamleden in de eerste plaats inzicht in eigen en andermans kwaliteiten en de daarmee samenhangende valkuilen. De teamleden weten daardoor hoe zij elkaar in het dagelijks werk kunnen aanvullen. Dat verbetert de resultaten en verhoogt het werkplezier en de sfeer.

In de tweede plaats krijgen de teamleden inzicht in de eigen en andermans voorkeurstijl in de communicatie. Daardoor begrijpen zij elkaar beter en snappen zij waardoor communicatie met de een gemakkelijker verloopt dan met de ander. Belangrijker nog: ze krijgen handvatten om juist dank zij de verschillen communicatiestijlen effectiever samen te werken.

Inhoud

De docent houdt vooraf een korte telefonische intake met een van de huisartsen over de aanleiding en de doelen. In overleg worden inhoud en aanpak vastgesteld, passend bij het team, de teamleden en hun vragen.

De werkvorm is actief, positief en met humor, maar er wordt ook gezegd wat er gezegd moet worden. Na een heel korte en interactieve inleiding gaan de medewerkers in tweetallen aan de slag om de eigen en elkaars kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen in kaart te brengen. De resultaten tekenen zij op een flipovervel en daarna begint de ‘tentoonstelling’ en worden de resultaten kort besproken.

Vervolgens legt de docent beknopt de communicatiestijlen uit, waarbij duidelijk wordt dat de meeste mensen een voorkeurstijl hebben: een stijl die ze gemakkelijk en graag kiezen bij het samenwerken. De docent linkt de communicatiestijlen aan de kwaliteiten. Het ‘model’ communicatiestijlen wordt op de grond geplakt en alle teamleden gaan in de figuur staan in hun voorkeurstijl. Vervolgens verwoorden zij hoe zij graag samenwerken en waar zij moeite mee hebben. Zo krijgt ieder inzicht in hoe je als collega’s effectief samenwerkt.

Tot slot sta je met het team stil bij de vraag: hoe kunnen wij ieders kwaliteiten en stijl gezamenlijk optimaal benutten? Vervolgens maak je hierover concrete afspraken met elkaar.

Belangrijk:

  • Niemand wordt ‘in een hokje geplaatst’. De bedoeling is juist dat de teamleden ontdekken dat zij op lenige wijze bij elkaars stijl kunnen aansluiten!
  • In deze sessie geven de deelnemers elkaar spelenderwijs feedback. De nadruk ligt daarbij op het geven van complimenten.
  • Dankzij de veilige sfeer kunnen ook knelpunten aan de orde komen.

Praktische informatie

  • Voor wie

    Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Trainers

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag: in company
Deze workshop is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op de praktijk. Je bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit maximaal 12 personen (voor één docent) en minimaal 6 personen. Mocht het minimum aantal deelnemers niet kunnen worden bereikt, neem dan contact met ons op zodat wij samen kunnen kijken naar een mogelijke oplossing. 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480170 / 06-86892569.