Spring naar content
Personeel

Samenwerken in de huisartsenpraktijk (1) (op aanvraag)

In deze workshop staan alle medewerkers stil bij de vraag: hoe werken wij samen in onze huisartsenpraktijk?

Van huisarts tot assistent. Alle medewerkers in een huisartsenpraktijk werken samen om patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen ze in een zogenaamde informatieketen. Hierbij werkt de ene medewerker op basis van informatie die de vorige heeft aangeleverd. Het samenwerken gaat vaak goed, maar soms kan het effectiever. Onvolledige overdracht van informatie - zeker aan het begin van de keten - kost tijd, ergernis, geld en soms goodwill bij de patiënten.

Deze workshop geeft alle deelnemers inzicht in elkaars werkzaamheden en belangen. Hoe grijpen de werkzaamheden van de diverse functies in elkaar? Wat is het effect van hun huidige aanpak? En hoe kan het effectiever? Je bedenkt samen ideeën om de samenwerking te verbeteren. Met als resultaat: gezamenlijke afspraken voor de huisartsenpraktijk.

Lees ook het artikel in De Dokter: Goede informatieoverdracht voorkomt dubbel werk

Leerdoel

Je krijgt inzicht in elkaars werkzaamheden en belangen en doet ideeën op om de samenwerking te verbeteren.

Je gaat naar huis met gezamenlijke afspraken voor de praktijk.

Inhoud

De docent houdt vooraf een korte telefonische intake met een van de huisartsen. Tijdens de workshop brengen alle deelnemers in kaart hoe hun werkzaamheden in elkaar grijpen, door deze te tekenen op een groot vel. Dit geeft vaak nieuwe inzichten. Daarna ga je samen experimenteren.

Als ergens aan het begin van de keten een informatieoverdracht niet effectief verloopt, wat zijn dan de effecten daarvan op het gebied van tijdsbesteding bij de andere betrokkenen, doorlooptijd, correctheid van dienstverlening, sfeer in het team en tevredenheid van de patiënt? En wat als het proces wél effectief verloopt? Wat zijn dan de effecten?

Tot slot sta je met het team stil bij de vraag: hoe kunnen wij informatie effectiever overdragen? Vervolgens maak je hierover concrete afspraken met elkaar.

Praktische informatie

  • Voor wie

    Aios, Apothekersassistente, Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

  • Accreditatie

    3 punten

Trainers

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag: in company
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op de praktijk. Je bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit maximaal 12 personen en minimaal 6 personen. Mocht het minimum aantal deelnemers niet kunnen worden bereikt, neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar een mogelijke oplossing. 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480170 / 06-86892569.