Spring naar content
Vaardigheden en competenties

Feedback geven en ontvangen

(op aanvraag)

Een intensieve, confronterende en inspirerende training in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Leerdoel

Na afloop van de training bent u (beter) in staat om: 

 • bewust positie te kiezen ten opzichte van de ander op basis van inzicht in de dynamiek van de Roos van Leary
 • feedback te kunnen geven en te kunnen ontvangen op een zorgvuldige en assertieve wijze
 • waar zinvol een conflictsituatie om te buigen naar een onderhandelkwestie
 • cliënten, publiek, bezoekers, collega’s en leiding respectvol aan te spreken op gedrag en
 • verantwoordelijkheden
 • gericht (verder) te werken aan uw persoonlijke ontwikkelpunten, zoals bijvoorbeeld RET, stijl van conflicthantering, kernkwaliteiten, teamrollen en het Johari-window

Inhoud workshop

De training is bedoeld voor medewerkers die bij de uitvoering van hun werk te maken hebben met de noodzaak effectief samen te werken, vaak onder druk van tijd en soms ‘lastige’ cliënten, patiënten of publiek. De training richt zich op communicatieve processen en vaardigheden die voor een groot deel los staan van specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde, maar wel een belangrijke invloed hebben op de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren.

Tijdens de cursus verwerft u inzicht en vaardigheden in het geven van feedback en het ontvangen van feedback.
Leert u herkennen, erkennen en oplossen van storingen en ongewenste patronen in de communicatie. Ook leert u hoe u feedback en zorgvuldige communicatie kunt inzetten voor een effectieve samenwerking.

Praktische informatie

 • Voor wie

  Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Programma

 • basiscommunicatie, patronen (Roos van Leary), misverstanden en conflicten
 • feedback geven en feedback ontvangen: regels en eigen casuïstiek
 • de-escalerende vaardigheden en respectvol confronteren (ik-ik-jij oefeningen)
 • eigen stijl van conflicthantering en persoonlijke ontwikkeldoelen (o.b.v. Thomas-Kilmann lijst)
 • waar zinvol een conflict kunnen ombuigen naar een onderhandelkwestie (als-dan oefeningen)
 • elkaar en de leiding kunnen aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden
 • teamrollen (obv Belbin)
 • niet-functionele gedachten/emoties kunnen relativeren (RET)
 • inzicht in de eigen allergieën en kwaliteiten (kernkwadrant en dubbelkwadrant)

Trainers

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Vanwege corona wordt de training desgewenst in 2 groepen van 4 tot 6 deelnemers aangeboden: een groep van 9:00 tot 12:30 uur en een groep van 13:00 tot 16:30 uur.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.