Spring naar content

Klachtenregeling LHV Academie

Als u niet tevreden bent over de LHV Academie dan kunt u een klacht indienen. Dit kan per e-mail of per brief. Klachten zullen zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – worden behandeld. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld door de complexiteit van het dossier, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

U krijgt van de LHV Academie bericht door wie uw klacht in behandeling wordt genomen. Dit zal één van de leden van de klachtencommissie van de LHV Academie zijn:

  • Vivian van Vliet, huisarts
  • Milan Poucki, huisarts
  • Carine Westerweel, huisarts

Binnen de LHV Academie is er één functionaris (Yvette Haasbroek) die toeziet op de naleving van de klachtenprocedure.
Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Alle gegevens die te maken hadden met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens 2 jaar nadat de klacht is afgehandeld, bewaard.

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dat geval zal een derde partij ingeschakeld worden, namelijk de Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep (BOHAG). De uitspraak van de BOHAG is bindend voor zowel de klager als de LHV Academie.

U kunt uw reactie onder vermelding van “klacht” sturen naar:

academie@lhv.nl 

of

LHV Academie
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 20056
3502 LB Utrecht