Spring naar content
Personeel

Webinar Ziekteverzuim

Ziekteverzuim in de huisartsenzorg: een belangrijk thema voor zowel werknemer als werkgever. De afgelopen jaren zien we een gestage toename van het (langdurig) ziekteverzuim, met de gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Wat kunt u als werkgever doen om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen, wat zijn de eerste signalen en hoe gaat u het gesprek aan met uw werknemer? Tijdens het Webinar besteden we aandacht aan deze ‘zachte’ kant van het ziekteverzuim, maar zal ook de zakelijke kant worden belicht. Wat wordt er van u als werkgever verwacht vooraf, tijdens en ná het ziekteverzuim en wat zijn uw mogelijkheden om dit goed te regelen?

Terugkijken van de webinar is mogelijk tot 31 december 2022 via: https://medischescholing.nl/cursus/40325

Inhoud

Waarom ziekteverzuimpreventie?

Op basis van de huidige verzuimcijfers van ziekteverzuim in de zorg en specifiek ziekteverzuim binnen de huisartsenpraktijk, tonen we de urgentie van ziekteverzuimpreventie aan. De focus ligt hier voornamelijk op langdurig ziekteverzuim, hetgeen de grootste gevolgen met zich mee brengt voor werknemer en werkgever. Aan de hand van een casus van een praktijk houdende huisarts lichten we de persoonlijke kant van het ziekteverzuim toe.

De harde kant: grip op het proces

De zakelijke kant van het ziekteverzuim wordt met concrete voorbeelden toegelicht. Wat dient u als werkgever te regelen voor, tijdens en ná het ziekteverzuim van een werknemer? Wat kunt u verwachten van een verzuimverzekering en/of arbodienst? Hoe gaat u als werkgever om met transitievergoedingen of met slapende dienstverbanden? De antwoorden op deze vragen geven de grenzen en verplichtingen van u als werkgever aan.  

De zachte kant: het verzuim de baas

Als werkgever kunt u een actieve rol spelen in het voorkomen van het (langdurig) ziekteverzuim. De zachte kant van het ziekteverzuim speelt in op het vroeg signaleren van mogelijk ziekteverzuim en actieve interventie om het ziekteverzuim te verminderen. U krijgt concrete tips en handvatten om het ziekteverzuim binnen uw team vroegtijdig aan te pakken en leert u welke rol u als werkgever kunt spelen in het realiseren van een vitaal team. Zo wordt onder andere de toepassing van de gesprekskaarten ‘Goed voor elkaar’ en ‘Werkdruk’ besproken.

Investeren in verzuimpreventie is investeren in uw praktijk

Door te investeren in verzuimpreventie investeert u in een gezond team binnen uw praktijk. Aan de hand van een casus leert u hoe u preventief aan de slag kunt gaan en welke positieve effecten dit heeft op uw praktijk.  

Praktische informatie

  • Voor wie

    Praktijkhouder

  • Kosten

    Leden € 0,-

    Aios € 0,-

  • Dit evenement is alleen toegankelijk voor leden. Log in om u aan te melden.

Bijzonderheden

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl of bel 06 - 46 33 23 57.