Spring naar content
Starten & stoppen

Dit is een meerdaagse cursus

PROFclass voor praktijkmanagers: samenwerken in de wijk

Vaak zijn het praktijkmanagers of wijkmanagers die vanuit de huisartsenpraktijk of zorggroep een belangrijke rol spelen bij het opzetten van de samenwerking in de wijk. Een uitdagende en ingewikkelde opdracht. Maar hoe pak je dat aan? Deze cursus biedt praktijk- en wijkmanagers handvatten voor het opzetten van de samenwerking in de wijk.

Leerdoel

 • Het verkrijgen van een goed beeld van belangrijke ontwikkelingen rond huisartsenzorg
 • Het ontwikkelen van een persoonlijke visie op samenwerken in de wijk
 • Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap om succesvol te functioneren in een samenwerkingsverband
 • Het verkrijgen van basiskennis van projectmatig werken (o.a. het opzetten van projectstructuur)
 • Het opstellen van een projectplan/business case voor project rond Zorg in de Wijk

Inhoud

De huisartsenpraktijk werkt steeds intensiever samen met andere zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk om mensen met complexe hulpvragen goed te kunnen helpen. Het gaat om kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en jeugd. Als huisartsenpraktijk speel je vaak een centrale rol om de organisatie van deze integrale wijkgerichte zorg op te zetten.

Kenmerken van samenwerken in de wijk zijn: domein overstijgend, multidisciplinair en interprofessioneel werken. Samenwerken in de wijk is erop gericht om kwetsbare mensen met een meervoudige zorgvraag passende zorg en ondersteuning te bieden, zo dicht mogelijk bij huis.

Voorbereidingsopdrachten

In de PROFclass werken we met voorbereidingsopdrachten ter voorbereiding van de onderwijsdagen. Deze opdrachten worden uitgevoerd in de dagelijkse praktijk. Zo zorgen we voor een goede transfer tussen cursus en werkvloer.

Rode-draad opdracht

Gedurende de vier cursusdagen werk je aan een rode-draad opdracht: een projectplan voor een wijkgericht zorgvernieuwingsproject. Op de laatste dag presenteer je het plan aan jouw medecursisten. Zo pas jij de verworven kennis en vaardigheden direct toe en vindt er een snelle invoering in de praktijk en het zorgveld plaats.

Praktische informatie

 • Voor wie

  Praktijkmanager

 • Accreditatie

  24 punten

 • Kosten

  Leden € 1750,-

  Niet-leden € 2150,-

 • Je bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van de Ledenprijs.

Programma

Dag 1: WHY – Waarom ‘Samenwerken in de wijk’ zo belangrijk is?

-          Inzicht in de ontwikkelingen in het zorglandschap rond samenwerken in de wijk

-          ‘Jouw wijk in kaart’: hoe krijg je inzichten in de problematiek in de wijk of het gebied en inzicht in de zorgverleners die actief zijn in jouw wijk of gebied?

-          Quadruple Aim

-          Het ontwikkelen van een visie op wijkgericht zorg (een wijkplan maken)

Dag 2: HOW – Opzetten van een samenwerkingsstructuur

-          Het opzetten van organisatie voor de wijkgerichte zorg: een werkwijze voor het praktijk-wijkteam met taken, verantwoordelijkheden, overlegstructuur en beslissingsbevoegdheden van alle betrokken partijen

-          Het opstellen van een begroting en tijdsinvestering (personeel en middelen)

-          Kwaliteitsbeleid: ontwerpen van de wijze waarop het wijkteam uitkomsten en werkwijze regelmatig meet en evalueert.

Dag 3: WHAT – Starten van projecten

-          Het opzetten van projecten (om de zorg concreet vorm te geven)

-          Basiskennis projectmanagement

-          Good practice: een voorbeeld van een innovatief zorgvernieuwing project in de wijk

Dag 4: Persoonlijk leiderschap in de wijk

-          Medisch leiderschap (DISC?): hoe functioneer ik persoonlijk op een succesvolle manier in een samenwerkingsverband? Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een succesvolle samenwerking?

-          Het ontwikkelen van draagvlak en enthousiasme in een wijksamenwerkingsverband

-          Invloed uitoefen

Trainers

Bijzonderheden

Wanneer de huisarts, waarbij u in dienst bent, lid is mag u deelnemen voor de prijs voor leden. Vermeld bij het aanmelden graag in het opmerkingenveld het lidmaatschapsnummer van de huisarts.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.