Spring naar content
Strategie & Management

Praktijkscan (op aanvraag)

Jouw praktijkvoering écht goed onder de knie krijgen en efficiënt inrichten? De Praktijkscan van de LHV helpt je daarbij. 

De LHV Praktijkscan is ontwikkeld om je te laten zien wat goed gaat in jouw praktijk en waar juist kansen liggen. Een adviseur van de LHV loopt één dag (of in overleg meerdere dagen) met je mee op de praktijk, om te kijken waar je kunt verbeteren, professionaliseren of innoveren. Deze verbeterpunten ontvang je in een rapport, waar je samen met de adviseur mee aan de slag gaat. Samen kies je twee thema’s uit het rapport om mee aan de slag te gaan. Een Praktijkscan is geen ‘controle’: er is geen goed of fout, slechts verbeterpunten.

Waardering

"De scan heeft meer gebracht dan verwacht. Eyeopeners waar te verbeteren en te optimaliseren."

Veel praktijkhouders of maatschappen hebben behoefte aan een goede analyse van de huisartsenpraktijk en willen concrete handvatten om de vraagstukken en uitdagingen succesvol aan te gaan en zicht te krijgen op eventuele blinde vlekken. Dat is precies waar de LHV Praktijkscan op inspeelt. Daarom kiezen we 2 thema’s waarop de adviseur ingaat.Goed om te weten: de LHV Praktijkscan is maatwerk en wordt volledig met jou afgestemd.

Nieuwsgierig naar hoe andere huisartsen de LHV Praktijkscan ervaren? Lees ook het uitgebreide artikel 'Praktijkscan: zijn we op de goede weg?' uit De Dokter d.d. juli 2021. 

Waarom zou je een Praktijkscan laten doen? De aanleiding voor het uitvoeren van een Praktijkscan kan zeer divers zijn:

 • Je hebt een praktijk overgenomen en bent verder gegaan zoals de vorige praktijkhouder de praktijk heeft vormgegeven. Past dit wel bij jouw visie en ideeën? Zou het ook anders kunnen?
 • Je ervaart een grote werkdruk waar je meer grip op wil krijgen.
 • Je mist teamgeest en gezamenlijke verantwoordelijkheid en je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat.
 • Misschien zit er een grote verandering aan te komen, zoals een verhuizing en is dat aanleiding om nog eens goed te bekijken hoe je wil werken?
 • Je hebt moeite om opvolging te vinden en wil weten hoe je jouw praktijk aantrekkelijker kunt maken om dit probleem aan te pakken?
 • Je wil weten hoe jouw praktijk het doet en welke onderdelen efficiënter en/of anders kunnen.

Wat is een praktijkscan?

Met de LHV Praktijkscan krijg je een compleet beeld van:

 • De kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van jouw praktijk. Bijvoorbeeld m.b.t opvolgings- en arbeidsmarktvraagstukken;
 • De besturing van jouw praktijk: o.a. kwaliteit van de missie en visie, het functioneren van de maatschap, het werkgeluk en de taakverdeling;
 • De praktijkorganisatie: o.a. de werkprocessen, het personeelsbeleid, de formatie, het financieel beleid en de faciliteiten;
 • Het functioneren van het praktijkteam.

Al deze aspecten worden in samenhang met elkaar geanalyseerd, doordat de scan gebaseerd is op het zogenaamde WAARDEBOD-MODEL. Dit model vind je in de folder.

Leerdoel

Resultaten

Wat levert de LHV Praktijkscan je op?

 • Effectief advies; waarmee je direct aan de slag kunt. Wij geloven dat een praktijk niet op alle onderdelen tegelijk kan verbeteren, professionaliseren of innoveren. Daarom kiezen we twee thema’s waarop we gaan verbeteren. Door focus aan te brengen, helpen we praktijken op weg met hun verbetertraject, professionalisering of innovatieproces. Hierdoor staat de Praktijkscan garant voor daadwerkelijk succes. Voor ons staat jouw praktijk centraal en niet het op te leveren rapport. Belangrijk is dat je met behulp van onze blik aan de slag kunt met verbeteren, professionaliseren of innoveren.
 • Integraal overzicht & inzicht; de scan geeft je het overzicht, waar je in de drukte van alledag vaak niet aan toe komt. Je krijgt een helder beeld van het functioneren van jouw praktijk, van jouw praktijkvoering en het functioneren van jouw praktijkteam; een ‘foto’ van de praktijkorganisatie.
 • Onafhankelijk advies; van onze adviseurs met ervaring binnen de huisartsenzorg die op alle aspecten mee kunnen kijken en denken.
 • Blije medewerkers; door de LHV Praktijkscan krijg je zicht op het team functioneren en kan je met elkaar werken aan vooruitgang.
 • Benchmark; je krijgt inzicht in hoe jouw praktijk presteert ten opzichte van collega-praktijken. Dit kan inzicht geven in de kansen die er liggen, helpen bij ondersteuning van het maken van keuzes of helpen bij de onderbouwing waarom bepaalde zaken afwijken.

Inhoud

De opbouw van de Praktijkscan

De scan bestaat uit twee fasen:

FASE 1
Een brede analyse van jouw praktijk. Op welke onderdelen functioneert jouw praktijk goed en op welke onderdelen kan jouw praktijk verbeteren, professionaliseren of innoveren? In de rapportage worden de prestaties van jouw praktijk ook vergeleken met die van collega-praktijken.

FASE 2
Uitdiepen van twee focus-thema’s, gekozen op basis van het gesignaleerde in de eerste observatiedag en in overleg met jouw praktijk. Per slot van rekening kan een praktijk niet op alle onderdelen tegelijk verbeteren, professionaliseren of innoveren. Door focus aan te brengen en praktijken op weg te helpen met hun verbetertraject, professionalisering of innovatieproces staat de LHV praktijkscan garant voor succes.

Na een half jaar is er een evaluatiemoment met de adviseur die de scan heeft uitgevoerd, om de voortgang van de verbeteractiviteiten te evalueren en te ondersteunen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de Praktijkscan niet als papieren document in de bureaulade belandt, maar een levend product is dat jouw praktijk daadwerkelijk verder helpt.

De LHV Praktijkscan is maatwerk en wordt volledig met jou afgestemd.

Download folder LHV-praktijkscan

Lees hier het artikel uit de Dokter over het resultaat van een praktijkscan

Praktische informatie

 • Voor wie

  Hid(ha), Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Waarnemer

Trainers

Bijzonderheden

Wat kost de LHV praktijkscan?

Als jij je aanmeldt voor de LHV Praktijkscan ontvang je van ons een offerte.

Nadat de offerte getekend is, ontvang je:

 • Een bevestigingsbrief
 • Een geheimhoudingsverklaring
 • Overzicht aan te leveren documenten

De investering is opgedeeld in drie categorieën op basis van patiëntaantallen:

Tot 1 x een normpraktijk

≤2095 patiënten

€ 4500,- excl. BTW

Tot 3 x een normpraktijk

2095 – 6285 patiënten

€ 5500,- excl. BTW

Groter dan 3x een normpraktijk

≥6285 patiënten

€ 6500,- excl. BTW

Voor niet LHV-leden komt er een € 500,- meerprijs bij.

Extra ondersteuning
Als jouw praktijk behoefte heeft aan extra verdieping op bepaalde thema’s, bijvoorbeeld het declaratieproces of Lean werken, dan kunnen er deskundigen voor dit vakgebied worden ingezet. Samen met jouw praktijkteam wordt dan nog verder verdieping gezocht. Voor het inzetten van dergelijke modules wordt een meerprijs in rekening gebracht.

Heb je 1 van onderstaande preferente zorgeverzekeraars? Dan kom je in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor de Praktijkscan.

 

 • CZ: maximaal 4 kwartalen € 0,24 per kwartaal per ingeschreven verzekerde 
 • DSW/ZenZ: €2,92 per ingeschreven verzekerde per jaar

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de LHV Academie praktijkscan@lhv.nl of telefonisch 085-0480170 / 06-86892569.