Spring naar content
Strategie & Management

Praktijkscan (op aanvraag)

Uw praktijkvoering écht goed onder de knie krijgen en efficiënt inrichten? De Praktijkscan van de LHV helpt u daarbij. 

Waarom een Praktijkscan? De LHV Praktijkscan is ontwikkeld om te laten zien wat goed gaat in uw praktijk en waar uw kansen liggen. Zo krijgt u een duidelijk beeld hoe u uw praktijk kunt verbeteren, professionaliseren of innoveren. Uiteraard ontvangt u van de LHV aan het eind een rapport van de scan, maar voor ons staat de persoonlijke samenwerking met uw praktijk centraal. Veel praktijkhouders of maatschappen hebben de behoefte aan een goede analyse van hun praktijk en willen concrete handvatten om de vraagstukken en uitdagingen succesvol aan te gaan of zicht te krijgen op eventueel blinde vlekken. Dat is precies waar de LHV Praktijkscan bij helpt. Lees ook het uitgebreide artikel 'Praktijkscan: zijn we op de goede weg?' uit De Dokter d.d. juli 2021. 

De aanleiding voor het uitvoeren van een Praktijkscan kan zeer divers zijn:

 • U heeft een praktijk overgenomen en bent verder gegaan zoals de vorige praktijkhouder de praktijk heeft vormgegeven. Past dit wel bij uw visie en ideeën? Zou het ook anders kunnen?
 • U ervaart een grote werkdruk waar u meer grip op wilt krijgen.
 • U mist teamgeest en gezamenlijke verantwoordelijkheid en u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat.
 • Misschien zit er een grote verandering aan te komen, zoals een verhuizing en is dat aanleiding om nog eens goed te bekijken hoe u wilt werken?
 • U heeft moeite om opvolging te vinden en wilt weten hoe u uw praktijk aantrekkelijker kunt maken om dit probleem aan te pakken?
 • U wilt weten hoe uw praktijk het doet en welke onderdelen efficiënter en/of anders kunnen.

 

Wat is een Praktijkscan?

Met de LHV Praktijkscan krijgt u een compleet beeld van:

 • De kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van uw praktijk. Bijvoorbeeld m.b.t opvolgings- en arbeidsmarktvraagstukken;
 • De besturing van uw praktijk: o.a. kwaliteit van de missie en visie, het functioneren van de maatschap, het werkgeluk en de taakverdeling;
 • De praktijkorganisatie: o.a. de werkprocessen, het personeels­beleid, de formatie, het financieel beleid en de faciliteiten;
 • Het functioneren van het praktijkteam.

Al deze aspecten worden in samenhang met elkaar geanalyseerd, doordat de scan gebaseerd is op het zogenaamde WAARDEBOD-MODEL.

Leerdoel

Resultaten

Wat levert de LHV Praktijkscan u op?

 • Effectief advies; waarmee u direct aan de slag kunt. Wij geloven dat een praktijk niet op alle onderdelen tegelijk kan verbeteren, professionaliseren of innoveren. Door focus aan te brengen, helpen we praktijken op weg met hun verbetertraject, professionalisering of innovatieproces. Hierdoor staat de Praktijkscan garant voor daadwerkelijk succes. Voor ons staat uw praktijk centraal en niet het op te leveren rapport. Belangrijk is dat u met behulp van onze blik aan de slag kunt met verbeteren, professionaliseren of innoveren.
 • Integraal overzicht & inzicht; de scan geeft u het overzicht, waar u in de drukte van alledag vaak niet aan toe komt. U krijgt een helder beeld van het functioneren van uw praktijk, van uw praktijkvoering en het functioneren van uw praktijkteam; een ‘foto’ van de praktijkorganisatie.
 • Onafhankelijk advies; van onze adviseurs met ervaring binnen de huisartsenzorg die op alle aspecten mee kunnen kijken en denken.
 • Blije medewerkers; door de LHV Paktijkscan krijgt u zicht op het team functioneren en kunt u met elkaar werken aan vooruitgang.
 • Benchmark; u krijgt inzicht in hoe uw praktijk presteert ten opzichte van collega-praktijken. Dit kan u inzicht geven in de kansen die er liggen, u helpen bij ondersteuning van het maken van keuzes of u helpen bij de onderbouwing waarom bepaalde zaken afwijken.

Inhoud

De opbouw van de Praktijkscan

Een Praktijkscan heeft veel overeenkomsten met een huisartsenconsult. Er wordt als het ware een ‘SOEP’ gemaakt van uw praktijkorganisatie; ‘eerst een goede diagnose en dan pas behandelen’. Een belangrijk kenmerk van de LHV Praktijkscan is het persoonlijke contact en de focus op een tweetal thema’s om u op weg te helpen met de bevindingen uit de scan. Onafhankelijke adviseurs met ervaring binnen de huisartsenzorg komen naar uw praktijk. Zij zullen observeren, met uw team in gesprek gaan en prikkelende vragen stellen. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van uw praktijk en wordt inzichtelijk waar kansen liggen. Een Praktijkscan wordt immers pas van meerwaarde als u de adviezen ook in de praktijk kunt brengen en daadwerkelijk kunt professionaliseren, verbeteren of innoveren.

De scan bestaat uit twee fasen:

FASE 1
Een brede analyse van uw praktijk. Op welke onderdelen functioneert uw praktijk goed en op welke onderdelen kan uw praktijk verbeteren, professionaliseren of innoveren? In de rapportage worden de prestaties van uw praktijk ook vergeleken met die van collega-praktijken.

FASE 2
Uitdiepen van twee focus-thema’s, gekozen op basis van het gesignaleerde in de eerste observatiedag en in overleg met uw praktijk. Per slot van rekening kan een praktijk niet op alle onderdelen tegelijk verbeteren, professionaliseren of innoveren. Door focus aan te brengen en praktijken op weg te helpen met hun verbetertraject, professionalisering of innovatieproces staat de LHV scan garant voor succes.

Na een half jaar is er een evaluatiemoment met de adviseur die de scan heeft uitgevoerd, om de voortgang van de verbeteractiviteiten te evalueren en te ondersteunen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de Praktijkscan niet als papieren document in de bureaulade belandt, maar een levend product is dat uw praktijk daadwerkelijk verder helpt.

Download folder LHV-praktijkscan

Praktische informatie

 • Voor wie

  Apotheekhoudend huisarts, Hid(ha), Kwaliteitsmedewerker, Praktijkhouder, Waarnemer

Programma

Het stappenplan

WEEK 1
U levert de praktijkdocumenten per mail bij ons aan. Voorafgaand ontvangt u een overzicht van de aan te leveren documenten. Met deze documenten bereidt de adviseur zich voor op de eerste observatiedag.

WEEK 3
Onze onafhankelijk en ervaren adviseur komt 1 dag met uw team meelopen. De dag start met een gesprek met de praktijkhouders. De planning stemmen we met u af.

WEEK 4/5
De door u aangeleverde documenten en de inzichten uit de eerste observatiedag worden samengebracht tot een advies voor de 2 focusthema’s.

WEEK 6
Via een (online) contactmoment stemmen we gezamenlijk de 2 focusthema’s af.

WEEK 7
De 2e observatiedag (of dagdeel: wij maken maatwerk passend bij uw praktijk) zal in het teken staan van de
2 focusthema’s.

WEEK 8/9
Alle informatie wordt gebundeld in een overzichtelijke rapportage.

WEEK 10
Samen met u bespreken wij onze bevindingen en hoe u aan de slag kunt.

WEEK 11
Afrondend ontvangt u een evaluatieformulier, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

WEEK 36
Een online contactmoment met onze adviseur om de voortgang van de verbeterplannen te evalueren & te ondersteunen

Trainers

Bijzonderheden

Wat kost de LHV praktijkscan?

Als u zich aanmeldt voor de LHV Praktijkscan ontvangt u van ons een offerte.

Nadat de offerte getekend is, ontvangt u:

 • Een bevestigingsbrief
 • Een geheimhoudingsverklaring
 • Overzicht aan te leveren documenten

De investering is opgedeeld in drie categorieën op basis van patiëntaantallen:

Tot 1 x een normpraktijk

≤2095 patiënten

€ 4500,- excl. BTW

Tot 3 x een normpraktijk

2095 – 6285 patiënten

€ 5500,- excl. BTW

Groter dan 3x een normpraktijk

≥6285 patiënten

€ 6500,- excl. BTW

Extra ondersteuning
Als uw praktijk behoefte heeft aan extra verdieping op bepaalde thema’s, bijvoorbeeld het declaratieproces of Lean werken, dan kunnen er deskundigen voor dit vakgebied worden ingezet. Samen met uw praktijkteam wordt dan nog verder verdieping gezocht. Voor het inzetten van dergelijke modules wordt een meerprijs in rekening gebracht.

Is Zilveren Kruis of CZ voor u een preferente zorgverzekeraar? Dan komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor de Praktijkscan.

 • CZ: maximaal 4 kwartalen € 0,20 per kwartaal per ingeschreven verzekerde 
 • Zilverenkruis: € 3,18 per ingeschreven verzekerde per jaar

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie academie@lhv.nl of telefonisch 085-0480170 / 06-86892569.