Spring naar content
Wet- en regelgeving

Juridische grenzen van de POH-GGZ (op aanvraag)

De functie van POH-GGZ in de huisartsenpraktijk is nog volop in ontwikkeling. Hoe zorg je als huisarts voor een goede positionering van jouw praktijkondersteuner GGZ? Op welke (juridische) aspecten van de samenwerking moet je letten? In deze nascholing staan we ook stil bij het belang van afspraken over bevoegdheden en een heldere rol/taakverdeling in jouw praktijk. Je krijgt praktische tips om de samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts(en) te verbeteren en de risico’s op klachten te verkleinen.

Leerdoel

Na deze cursus ben je als huisarts in staat:

 • De rol van eindverantwoordelijke in de huisartsenpraktijk vorm en inhoud te geven
 • Veel voorkomende knelpunten in de samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts te herkennen en hier adequaat op te anticiperen en te reageren
 • Praktische invulling te geven aan de juridische relatie tussen POH-GGZ en huisarts
 • De grenzen van huisartsgeneeskundig handelen te vertalen naar de POH-werkzaamheden
 • De POH-GGZ goed te positioneren door middel van structureel overleg en heldere bevoegdheidsverdeling
 • Verschillende juridische mogelijkheden te onderscheiden voor een patiënt op zijn eventuele klachten te uiten
 • De juiste (juridische) bronnen te raadplegen

Ook als POH-GGZ neem je uiteraard kennis van het bovenstaande. Daarnaast heb je duidelijkheid gekregen over jouw verantwoordelijkheid/rol binnen de huisartspraktijk, en je hebt meer handvatten gekregen om samen met de huisarts de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidzorg in de praktijk te delen.

Inhoud

Huisarts en POH-GGZ geven samen invulling aan de ggz in de huisartsenpraktijk. Aangezien de huisarts verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het handelen van de POH-GGZ, kan dit vragen oproepen over verschillende aspecten van de samenwerking.

Tijdens deze interactieve workshop worden belangrijke juridische elementen belicht die POH-GGZ en huisarts in het dagelijks werk tegenkomen. Zo staan we stil bij de vraag wat de invoering van de Wkkgz betekent voor jouw praktijk en zoomen we specifiek in op concrete thema’s als informatieverstrekking, aansprakelijkheid en de grenzen van huisartsgeneeskundig handelen.

Aan de hand van casuïstiek en ervaringsuitwisseling krijgen deelnemers praktische tips aangedragen en vergroten zij hun juridische kennis, voor de huisartsenpraktijk.

Praktische informatie

 • Voor wie

  POH-GGZ, Praktijkhouder

 • Accreditatie

  3 punten

 • Kosten

  Leden € 295,-

  Aios € 125,-

  Niet-leden € 420,-

 • Je bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van de Ledenprijs.

Programma

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en beeldmateriaal. Een deel van het programma is plenair.
De casuïstiek is reëel en komt uit de huisartsenpraktijk. Deze wordt besproken in subgroepjes, zodat huisarts en POH-GGZ op ontspannen wijze over de juridische dilemma’s kunnen praten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn

 • Wat kenmerkt een goede samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts? Je krijgt handvatten om de samenwerking in uw huisartsenpraktijk te optimaliseren
 • Belang van heldere bevoegdheid/taakomschrijving (o.a. suïcide, doorverwijzing tweedelijnszorg)
 • Grenzen van huisartsgeneeskundig handelen
 • Veelvoorkomende knelpunten in de samenwerking POH-GGZ en huisarts, besproken aan de hand van casuïstiek
 • Omgang met informatieverplichting met betrekking tot minderjarigen (o.a. wegwijzer dubbele toestemming KNMG)
 • Kern van geheimhoudingsplicht (o.a. omgang met informatieverzoek van derden)
 • Dossiervoering van huisarts en POH-GGZ en onderlinge informatieoverdracht (WGBO)
 • Informatie over de juridische paden die een patiënt of naaste kan bewandelen bij klachten
 • Basiskennis Wkkgz; vergewisplicht en klachtenprocedure
 • Handvatten voor samenwerkingsverbetering in de huisartsenpraktijk
 • POH-jeugd, samenwerking gebiedsteam

Trainers

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag: 
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door jou gewenste locatie. Je bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969