Spring naar content
Personeel

Jaargesprekken

Jaargesprekken verbeteren drastisch het functioneren van uw praktijk. Deze gesprekken maken aan de medewerkers helder wat u van hen verwacht, wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze kunnen ontwikkelen en … u houdt vinger aan de pols.

U gaat voorafgaand aan de nascholing van start met een evidence based diagnose van uw praktijksituatie. Aan de hand van 11 waarneembare criteria maakt u een inschatting van uw huidige werkwijze en welke ontwikkelingswinst u kan maken door uw jaargesprekken te professionaliseren en beter te integreren in uw algemeen personeelsbeleid en praktijkvoering.

Deze nascholing is voor huisartsen en/of praktijkmanagers die een leidinggevende functie hebben of als voorbereiding daarop.

Leerdoel

 • Het opzetten van jaargesprekken met een professioneel sturend en ontwikkelend stappenplan
 • Het herkennen van valkuilen en remedies
 • Het opstellen van observeerbare prestatie- en ontwikkelcriteria als basis om waarderende en sturende feedback te geven tijdens informele en formele coaching

Inhoud

In deze nascholing wordt geleerd hoe jaargesprekken vorm te geven opdat ze in uw situatie “werken” en hoe u toetsbare afspraken met uw medewerkers over samenwerken, productiviteit en ontwikkeling kunt maken. Ook wordt duidelijk wat het zo moeilijk maakt om sturende feedback te geven. Door samen te oefenen lukt het makkelijker en beter. En zijn evaluatiegesprekken zinvol, zo ja: Hoe? Aan het einde van de training heeft u een actieplan om de volgende dag concreet aan de slag te gaan.

Afhankelijk van de grootte, complexiteit en ontwikkelingsniveau van uw praktijk gebruikt u een van de uitgereikte templates voor de jaargesprekken in uw praktijk. Het template met hoogste proces- en inhoudssturing is gebaseerd op het CanMed-model. Laatstgenoemd model wordt tevens voor de accreditering van uw praktijk gebruikt.

Deze nascholing is consistent met de training “Professionaliseren in Coördineren en Leidinggeven” van de NVDA Academie waar u uw Leidinggevende Doktersassistente en Praktijkmanager in dezelfde denk- en handelwijze ontwikkelt.

Uw Doktersassistenten kan u via de NVDA Academie activeren tijdens deze jaargesprekken in “Je bent belangrijk: partner in gesprekken en overleggen”.

Praktische informatie

 • Voor wie

  Praktijkhouder, Praktijkmanager, Waarnemer

 • Accreditatie

  6 punten

 • Kosten

  Leden € 325,-

  Aios € 200,-

  Niet-leden € 600,-

 • U bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van de Ledenprijs.

Programma

14.00 uur Opening: kennismaken en bespreken resultaten selectie uit de 11 observatiecriteria

14.30 uur Hoe jaargesprekken vormgeven opdat ze motiveren, aansturen en ontwikkelen

16.00 uur Korte pauze (10 min)

16.10 uur Toetsbare afspraken maken met uw medewerkers

18.00 uur Avondmaal tot 18.45 uur

18.45 uur Oefenen met sturende en waarderende feedback geven

19:30 uur Korte pauze (10 min)

19.40 uur Evalueren, zo ja: Hoe?

21.00 uur Einde

Aanmelden

Deze cursus wordt op de volgende data/locaties gehouden. Geef aan voor welke u zich wilt inschrijven.

Assen

Bekijk locatie

Van der Valk Hotel Assen

Balkenweg 1, 9405 CC

Website

Do 2 februari 2023

14:00 - 21:00

Breda

Bekijk locatie

Van der Valk Hotel Princeville Breda

Princenhagelaan 5, 4813 DA

Website

Do 1 juni 2023

14:00 - 21:00

Urmond

Bekijk locatie

Van der Valk Hotel Stein-Urmond

Mauritslaan 65, 6129 EL

Website

Di 3 oktober 2023

14:00 - 21:00

Trainers

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.