Spring naar content
Kwaliteit

Hoe ga ik om met een klacht?

Als huisarts sta je iedere dag klaar voor jouw patiënten. Toch gaat er soms iets mis in de relatie tussen jou en je patiënt. Je patiënt kan dan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Hoe ga je hiermee om? Hoe zit de procedure eruit? En van wie kun je hulp verwachten? Antwoorden op deze vragen en meer leer je in deze nascholing. 

Leerdoel

Na afronding van de nascholing:

 • Ben je op de hoogte van alle verplichtingen voortvloeiend uit de klachtenwet Wkkgz, 
 • Weet je hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de huisartsenzorg, 
 • Weet je hoe de procedures klacht- en geschilbehandeling verlopen, 
 • Heb je praktische handvatten om met een laagdrempelige dialoog om te gaan met - en vooral voorkomen van - klachten van jouw patiënten. 

Inhoud

Je patiënt kan een klacht tegen je indienen bij de klachtenfunctionaris van SKGE die dan bemiddelt. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan heeft de patiënt, vanwege jouw aansluiting bij SKGE, toegang tot de geschilleninstantie die een juridisch bindend oordeel geeft. Wat kun je van deze procedures verwachten en hoe bereid je je daarop voor? Aan welke verplichtingen dien je op het gebied van het klachtrecht, zoals neergelegd in de Wkkgz, te voldoen? Van wie mag je hulp verwachten? 

Ook komt kort de procedure klachten- en geschilbehandeling aan bod. Op grond van de Wkkgz wordt in eerste instantie van jou zelf verwacht dat je probeert onvrede bij patiënten weg te nemen. Tijdens deze nascholing krijg je handvatten hoe je hiermee om kunt gaan. Wat zijn de do's and dont's?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geschetst hoe een klachtbehandeling kan verlopen. In dit gedeelte ga je samen met medecursisten aan de slag, hoe zou je met deze klacht zijn omgegaan? 

Praktische informatie

 • Voor wie

  Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkondersteuner, Waarnemer

 • Accreditatie

  3 punten

 • Kosten

  Leden € 150,-

  Aios € 75,-

  Niet-leden € 299,-

 • Je bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van de Ledenprijs.

Programma

 • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Procedure klacht- en geschilbehandeling
 • Casuïstiek
 • Handvatten voor laagdrempelige dialoog

Trainers

Bijzonderheden

Deze nascholing is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door jou gewenste locatie worden gegeven. Je bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 en maximaal 12 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480031 of 06-41391579.