Spring naar content
Vaardigheden en competenties

Geen agressie in mijn praktijk

(op aanvraag)

U kunt bij de uitvoering van uw werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. In deze training leert u hoe u verschillende vormen van geweld herkent en hoe u daar effectief op reageert.

Leerdoel

 • Herkennen en beoordelen van conflictsituaties en het kiezen van de juiste aanpak.
 • Onderscheiden van verschillende vormen van agressie en hier adequaat op reageren.
 • Verwerven van inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen.
 • Herkennen, erkennen en oplossen van escalatie en storingen in de communicatie.
 • Inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld.

 

Inhoud

De nascholing richt zich op communicatieve processen en vaardigheden, die voor een groot deel losstaan van uw specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde. Deze processen hebben echter wel een belangrijke invloed op de wijze waarop u het werk kunt uitvoeren. De training is interessant voor huisartsen en assistenten.

Waarom voor de huisarts?

 • Effectief optreden bij intimidatie.
 • Hanteren (eigen) emoties (frustratie, verwerking, opvang, nazorg).
 • Leidinggeven met gezag.
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!).

 Waarom voor de assistent(e)?

 • Frontlinie- en bufferfunctie (veilig werken, vertrouwen).
 • Collegiale opvang (elkaar kunnen ondersteunen na een calamiteit).
 • Preventieve functie (betrokkenheid, klantgerichtheid, burn-out, verzuim).
 • Effectief tijdbeheer (grenzen stellen, benoemen emoties, status van afspraken).
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!).

Praktische informatie

 • Voor wie

  Aios, Doktersassistente, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

Programma

 • Basiscommunicatie, patronen, misverstanden, slecht nieuws, conflicten.
 • Vormen van agressie en geweld (m.n. vanuit frustratie en gerichte intimidatie).
 • Innerlijke processen bij het meemaken van agressie (o.a. angst en lichamelijke reacties).
 • Non-verbale communicatie, intuïtie en lichaamswerk.
 • Handvatten bij optreden tegen verschillende vormen van agressie.
 • De-escalerende vaardigheden en ordegesprekken.
 • Zelfcontrole en het hanteren van agressie in de interactie (van emotioneel naar professioneel).
 • Elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden.
 • Niet-functionele gedachten/emoties relativeren (RET).

Lees ook het artikel Agressie: hoe ga je ermee om. Daarin komt Van As aan het woord. Hij omschrijft agressie als ‘tijdelijk mislukte communicatie’. “Dat kan meevallen, maar ook erg uit de hand lopen. Als het erg escaleert, kan de betreffende zorgverlener er nog maandenlang last van hebben.” Van As geeft in deze nascholing assistentes, huisartsen en praktijkondersteuners handvatten om agressie te voorkomen, er goed mee om te gaan en het ook binnen het team bespreekbaar te maken.

In onze podcastaflevering over agressie praten huisarts Irene van Rijn, praktijkmanager/doktersassistent Merle Knufing en trainer in agressietrainingen bij de LHV Academie Frank van As over agressie. Huisarts en co-host Rutger Verhoeff en podcast-host Folkert Tempelman stellen rake vragen. Hoort agressie er nu eenmaal bij? Of is agressie te voorkomen en hoe pak je dat aan met je team? Dit en veel praktische tips hoor je in de podcast. Te vinden via onze podcastpagina https://www.lhv.nl/actueel/podcast/ en te beluisteren via o.a. spotify, google podcast en apple podcast.

Trainers

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag
Deze nascholing is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 8 personen en maximaal 12 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.