Spring naar content
Starten & stoppen

Associëren: voorkom een mismatch!

Hoe voorkom je dat je een samenwerking aangaat en na verloop van tijd merkt dat je minder goed bij elkaar past dan gedacht, dat inzichten uit elkaar gaan lopen en er spanningen ontstaan?

Wil je deze problemen in de toekomst voorkomen? Onderzoek dan in de aanloop naar een samenwerking of je de juiste maat bent voor elkaar of dat er onoverkomelijke verschillen zijn. Met een begeleidingstraject krijg je inzicht in elkaars verwachtingen, ideeën, meningen, doelen, mogelijkheden én persoonlijkheid en karakter. Bestemd voor huisartsen die willen gaan samenwerken in een maatschap, HOED of andere vorm en deze samenwerking een goed fundament willen geven. Dat kan bij de start van een nieuwe samenwerking, bij uitbreiding met een of meer maten of bij een bestaande samenwerking.

Leerdoel

Samenwerken is leven met verschillen.

 • Je hebt inzicht in elkaars verwachtingen, ideeën, meningen, wensen, doelen en mogelijkheden
 • Je hebt zicht op elkaars persoonlijkheid, karakter en duidelijkheid over onderlinge verschillen
 • Je leert technieken voor onderlinge communicatie en samenwerken
 • Je kan de haalbaarheid en slagingskans van de samenwerking beoordelen 

Inhoud

Bij samenwerken horen afspraken. Bespreken wat je van elkaar verwacht, hoe je de toekomst ziet en ernaartoe wilt. Maar ook afspraken over praktische zaken zoals besluiten nemen, niet-patiëntgebonden taken, de rol van partners, overleg, aanspreken, rechtsvorm, winstverdeling, vakanties, professionele autonomie, patiëntenbeleid, praktijkorganisatie, waarneming, e-health, alternatieve geneeswijzen ……. en een samenwerkingsovereenkomst.

Hoe bedoelt ú ….
Wil je laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande zorg bieden, met een goed team, in een prettige sfeer, waarbij de patiënt centraal staat ……… Wie kan daar tegen zijn?! Het is net als met ‘lekker eten’, wie houdt daar niet van. De vraag is wat versta je eronder: thuis stamppot, de pizzeria, een sterrenrestaurant, de Chinees ……. Het zijn containerbegrippen net als ‘laagdrempelige zorg’, ‘de patiënt centraal’, iedereen kan er iets anders mee bedoelen. Er zullen kortom meer vragen moeten worden gesteld en beantwoord, dieper op de inhoud worden ingaan. En dat is precies wat er in een Fundamed-proces gebeurt.

Praktische informatie

 • Voor wie

  Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer

Programma

Fundamed biedt een interactief gestructureerd leertraject waarbij (aanstaande) samenwerkingspartners onder leiding van een ervaren procescoach met elkaar praten over alle ‘kernthema’s. Elke huisarts vult als voorbereiding een checklist met vragen in om de eigen opvattingen te inventariseren. De antwoorden worden niet ingeleverd maar in de sessies uitgewisseld en besproken. De procescoach begeleidt dit proces, zorgt voor input in de onderlinge discussies, monitort alle aspecten van de onderlinge communicatie en geeft feedback. Het proces is tevens een test- en leertraject voor de onderlinge communicatie en een oefening in samenwerken. Met het Fundamed-traject wordt de basis voor duurzaam samenwerken gelegd. Bij een nieuwe samenwerking kan ook duidelijk worden dat er onoverkomelijke verschillen bestaan. 

N.B. De checklist is ontwikkeld op basis van ervaring als adviseur van huisartsen en mediator bij samenwerkingsproblemen en conflicten van huisartsen, overleg met vertegenwoordigers van de LHV en individuele huisartsen. De vragen worden steeds geoptimaliseerd op basis van de ervaringen en actualiteit.

Duur en doorlooptijd
Hoeveel bijeenkomsten (uren) een proces vraagt, is vooraf niet precies te zeggen. Het totaalaantal uren hangt af van het aantal deelnemende huisartsen, ingebrachte thema’s, de context en de snelheid van de groep. In de praktijk blijken er gemiddeld 3 tot 5 bijeenkomsten van circa 3 uur nodig te zijn. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten bent u tijd kwijt aan het vooraf invullen van de Checklist en aan acties die voortvloeien uit onderling gemaakte afspraken.

De procescoach
De procescoach monitort de (leer)vorderingen door:

 • te letten op de congruentie van de antwoorden en non-verbale communicatie van de deelnemers
 • het geven van feedback aan de deelnemers
 • steeds te checken of het desbetreffende onderwerp voor elke deelnemer voldoende aan de orde is geweest
 • na een bijeenkomst te vragen of er voldoende basis is om door te gaan met het Fundamed-proces en met de samenwerking
 • aan het einde van iedere bijeenkomst een mondelinge en na afronding van het proces een schriftelijke evaluatie te vragen.

Trainers

Bijzonderheden

Kosten én subsidie
De kosten van een Fundamed-traject zijn gebaseerd op het uurtarief van de procescoach. Huisartsen die (aantoonbaar) door de LHV zijn verwezen, krijgen € 25,- korting (met uitzondering van reisuren) en betalen € 150,-, voor niet-leden is dat € 175,- (tarieven 2024, exclusief 21% btw). De totale kosten worden door de deelnemende huisartsen gezamenlijk betaald. Bij 3 deelnemers betaalt ieder dus 1/3 deel, afgezien van het tariefverschil voor leden en niet-leden. Ook tijd die de procescoach besteedt aan verslaglegging, uitwerking en voorbereiding wordt in rekening gebracht (gemiddeld 1 - 1½ uur per bijeenkomst). Als tegemoetkoming in reiskosten wordt per bijeenkomst reistijd in rekening gebracht van (ten hoogste) 40 minuten heen en 40 minuten terug naar ‘overal’ in Nederland. Bij elke factuur wordt een specificatie meegestuurd. Er zijn diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die subsidie geven als je met een of meer collega’s deelneemt in een Fundamed-traject. Denk aan bedragen van € 500,- (exclusief btw) per persoon, en per kalenderjaar zolang het traject loopt. Wil je daarover meer weten, neem dan even contact met ons op.

Zie ook https://www.lhv.nl/product/lhv-korting-advies-bij-samenwerking/

Planning bijeenkomsten
De data voor de bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemende huisartsen vastgesteld. De locatie daarvoor is “bij jou”. De periodes tussen bijeenkomsten en de doorlooptijd van een traject kunnen worden afgestemd op het tijdspad van de samenwerking (maatwerk). 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

 

Contact

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met deroos@fundamed.nl / 085-1308730 of met de LHV Academie / 085-0480068.