Spring naar content

Organisatie rond palliatieve zorg

Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kunnen we dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluiten we adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren we dit alles in de dagelijkse praktijk?

Leerdoel

1. Kennis vergaren over kernthema’s van palliatieve zorg: stadia palliatieve zorg, verschil tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatieve zorg, markering hiervan en proactieve zorgplanning, opfrissen van de fysiologie van stress en herkennen en hanteren van verschillende stadia van distress.

2. Opdoen van vaardigheden om complexe vraagstukken in de palliatieve zorg op te lossen die voorbij het medicamenteuze arsenaal gaan, zoals besluitvorming wel/niet behandelen, werken met bio-psycho-socio-spirituele model, betrekken van hoop en zingeving in het consult, omgaan met heftige emoties door middel van emotionele punctie.

3. Bewustwording van en leren reflecteren op eigen principes, waarden, ervaringen en dilemma’s bespreken gerelateerd aan palliatieve zorg, levenseinde en zin- en betekenisgeving wel/ niet (door)behandelen.

Inhoud

Je wordt geïntroduceerd in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg. Er worden feiten, theoretische achtergronden en casuïstiek besproken. Je krijgt praktische handvatten geboden hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en te hanteren. Aan bod komen stadia in de palliatieve zorg, ziekte- en symptoomgerichte palliatie, hulp bij complexe besluitvorming, (opstellen, voor- en nadelen van) proactief zorgplan, het emotionele brein en emotionele punctie, Total Pain, hoop en zingeving als medicijn in de (palliatieve) zorg. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals presentatie, discussie, reflectie en oefenen met werkmodellen.

Praktische informatie

 • Accreditatie

  3 punten

 • Kosten

  Leden € 250,-

  Aios € 125,-

  Niet-leden € 399,-

 • Je bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van de Ledenprijs.

Programma

Deel 1: Complexiteit denken in de palliatieve zorg

Kennismaking en inventarisatie algemene en persoonlijke leerdoelen van deelnemers

Palliatieve zorg, het kloppend hart van de huisartsenzorg

Verkennen moeilijkheden binnen de palliatieve zorg, interactief

Stadia in de palliatieve zorg, verkennen spanningsveld tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatie, wel/niet doorbehandelen aan de hand van casuïstiek

Voor-nadelen en werken met proactief zorgplan, organisatie palliatieve zorg met bezieling, advance care planning, shared decision making, praktische toepassingen

Theorie emotionele brein en emotionele punctie

Verschillende facetten van pijn; Total Pain

 Deel 2: Hoop en zingevingsvraagstukken als medicijn

Verschillende vormen van hoop en de invloed ervan op medische besluitvorming

Begrippen en definities van zingeving, spiritualiteit en religie

Bezielde palliatieve zorg, dat kan?! De plek en het belang van zingeving in de zorg

Uitleg over, en oefenen met, modellen voor de praktische toepassing van zingeving in de zorg

Illustratie van bovenstaande aan hand van casuïstiek

Evaluatie van algemene en persoonlijke leerdoelen

Feedback en afsluiting

Aanmelden

Deze cursus wordt op de volgende data/locaties gehouden. Geef aan waarvoor je je wilt aanmelden.

Utrecht

Bekijk locatie

Domus Medica Utrecht

Mercatorlaan 1200, 3528 BL

Website

Do 21 november 2024

16:00 - 20:00

Trainers

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480031 of 06-41391579.