Spring naar content

Mentorschap

Oproep voor huisartsen: zoekt u een mentor? Meld u dan nu aan!

Als startende huisarts ziet u naast het huisartsenwerk veel andere zaken op u afkomen. U krijgt te maken met praktische vraagstukken die in de huisartsenopleiding minder aan bod komen en die soms tot dilemma's leiden.

Waardering

"Ik weet nu veel beter waar ik me komende tijd op wil focussen binnen het huisartsenvak en hoe ik dit aanpak’"

- Mentee in 2021

Inhoud

U staat voor veel keuzes:  

 • Hoe zorg ik voor een goede werk-privé balans?
 • Zal ik bestuurlijk actief worden?
 • Wil ik een eigen praktijk en wanneer?
 • Hoe werkt dat financieel?
 • Hoe ga ik om met werkgeverschap?
 • Hoe kan ik omgaan met verzoeken van gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars?
 • Wat wordt van mij verwacht binnen de Hagro?
 • Etc. etc.  

Terwijl de medische zorgverlening aan patiënten tegelijkertijd ook veel aandacht van u vraagt.

Een mentor denkt graag met u mee!
Een ervaren huisarts-mentor kent de uitdagingen in het vak en begeleidt u hierin op een professionele manier. Of het nu gaat om de professionele ontwikkeling (wil ik wel/geen eigen praktijk en wanneer? hoe ben ik als werkgever en collega?) of de persoonlijke ontwikkeling (wat voor huisarts wil ik zijn?; waar wil ik over vijf jaar zijn?).

Voor huisartsen door huisartsen
Het mentorschap gaat uit van het principe 'voor huisartsen, door huisartsen'. Enthousiaste huisartsen die uw mentor willen zijn meldden zich de afgelopen tijd bij ons aan. Zij lopen graag een tijd met u op! Mentorschap verbindt verschillende generaties huisartsen die over en weer van elkaars ervaringen leren.

Begeleiding mentorschap
De LHV Huisartsenkringen zien graag dat het mentorschap over en weer van betekenis is. Daarom krijgen de koppels begeleiding van Majorie van der Cingel. Zij begeleidt u van de start tot de evaluatie van het mentorschap. Zij verzorgt ook de korte training voor de mentoren. Uiteraard geeft u zelf vorm en inhoud aan het mentorschap samen met de collega die u begeleidt.

Meer weten?
Meer informatie over het mentorschap vindt u op de website van uw huisartsenkring: 

Drenthe: Mentor-menteeprogramma Drenthe
Zwolle/Flevo/Vechtdal: Mentor-menteeprogramma  Zwolle/Flevo/Vechtdal
Friesland: Mentor-menteeprogramma Friesland
Amsterdam / Almere: Mentor-menteeprogramma Amsterdam-Almere
Noord-Holland Midden: Mentor-menteeprogramma Noord-Holland Midden
Noord-Holland Noord: Mentor-menteeprogramma Noord-Holland Noord
De Gelderse Rivieren: Mentor-Menteeprogramma De Gelderse Rivieren
Gelre-IJssel: Mentor-menteeprogramma Gelre-IJssel
Twente: Mentor-menteeprogramma Twente
Limburg: Mentor-menteeprogramma Limburg
Zuidoost Brabant Mentor-menteeprogramma Zuidoost Brabant 

Link naar mentorschap Kring ZOB: Mentorschap - HAweb
Link naar info mentees Kring ZOB: Mentees - HAweb

N.B. als uw huisartsenkring er niet tussen staat wordt het mentorschap (nog) niet in uw huisartsenkring aangeboden. Mocht u toch interesse hebben, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen aan mentorschap@lhv.nl

Hieronder een aantal artikelen uit De Dokter waarin o.a. een mentor en mentee vertelden over hun ervaringen met de pilot:
Praktijkmanagement hoe krijg je in de vingers uit De Dokter april 2015
Sparren met een ervaren collega van De Dokter mei 2016
Regio-inzicht: mentorproject Oost-Nederland breidt uit naar andere regio's uit De Dokter 2019

Praktische informatie

 • Voor wie

  Aios, Hid(ha), Waarnemer

 • Kosten

  Leden € 150,-

  Aios € 150,-

 • Dit evenement is alleen toegankelijk voor leden. Log in om u aan te melden.

Programma

Mentorschapsprogramma in Coronatijd
Hoewel fysiek contact de voorkeur heeft, is gebleken dat digitale ontmoetingen een goed alternatief zijn. Voor de eerste kennismaking wordt geadviseerd fysiek bijeen te komen. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen die het RIVM hiervoor heeft opgesteld. Wij adviseren u om bij het opstellen van de intentieverklaring te bespreken hoe u contact zult hebben. 

Bijzonderheden

Doelgroep:   Jonge huisartsen (minder dan 10 jaar werkervaring)
Kosten:        € 150,00 voor deelname aan mentorschapsprogramma 

De kosten voor het mentorschap bestaan uit:  

 • Mentorschapstraining voor mentoren (incl. locatie) 
 • Inzet procesfacilitator 
 • Ondersteuning vanuit regiobureau (administratief en beleidsmatig) 

Van u wordt een bijdrage van € 150,- gevraagd. De overige kosten komen voor rekening van de kring. Het mentorschapsprogramma is voor en door huisartsen, de mentoren verlenen belangeloos hun medewerking.

Aanmelding: Bent u enthousiast over deelname aan het mentorschapsprogramma?

Momenteel bevindt het mentorschapstraject van 2021 zich in de afrondende fase. Heb jij interesse om deel te nemen aan het nieuwe traject in 2022 mail dan naar mentorschap@lhv.nl