Spring naar content

Webinar Wet DBA (on demand)

ZZP-regelgeving voor waarnemers en praktijkhouders in beweging: waar gaan we heen?

Wij hadden bij de planning van dit Webinar de verwachting duidelijkheid te kunnen geven over de exacte inhoud van het wetsvoorstel, maar door de coronacrisis wordt er voor de zomer géén wetsvoorstel meer ingediend. Omdat er wél veel onduidelijkheden, misverstanden en behoefte aan informatie is, willen wij je echter wél informeren over de laatste stand van zaken. Wat betekent de vertraging voor jou en hoe kan je voorsorteren op de wijzigingen die gaan komen?

Terugkijken van de webinar is mogelijk tot 31 december via: https://medischescholing.nl/webinar-Wet-DBA

Leerdoel

Aan het einde van de webinar heb je:

 • Als waarnemer: kennis opgedaan van huidige regelgeving rondom het werken als zzp-er;
 • Als praktijkhouder: kennis opgedaan van de huidige regelgeving rondom de inzet van waarnemers / zzp-ers;
 • Als waarnemer en praktijkhouder: kennis opgedaan van mogelijke toekomstige regelgeving
 • Als waarnemer en praktijkhouder: in kunnen spelen op mogelijke toekomstige regelgeving
 • Als waarnemer en praktijkhouder: weten binnen welke alternatieve werkvormen (in plaats van vast waarnemerschap) duurzame inzet in een praktijk mogelijk is

Inhoud

Tijdens de webinar komen deskundigen aan het woord over onderwerpen als:

-         Wat staat er in de Wet DBA en waarom is deze wet er?
-         Wat heeft de LHV tot op heden gedaan in het kader van belangenbehartiging / lobby?
-         Wat is de inhoud van het wetsvoorstel zoals dat ter internetconsultatie is ingediend en hoe zeker is het dat dit voorstel bij de Tweede Kamer in deze vorm wordt ingediend?
-         Wat is nou eigenlijk precies de “gezagsverhouding” die je als praktijkhouder en waarnemer moet zien te voorkomen?
-         Waar moet ik rekening mee houden? En wat moet ik als waarnemer doen om de fiscale voordelen van ondernemerschap te behouden?
-         Waarom ligt het “vaste waarnemerschap” fiscaal en arbeidsrechtelijk eigenlijk zo lastig? En wat zijn eventuele alternatieven voor dit vaste waarnemerschap?
-         Wat is er op dit moment te zeggen over de toekomstige regelgeving? En hoe kan ik me daar nu al op voorbereiden?  

Achtergrond
In 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd, met als doel: duidelijkheid scheppen over wanneer er sprake is van een overeenkomst van opdracht (zzp) of wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst met alle daaraan samenhangende consequenties. Daarmee kwam een einde aan de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor zzp’ers. Voortaan kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Tegen de Wet DBA is maatschappijbreed veel protest geweest. Reden waarom er nu al enkele jaren wordt gediscussieerd over aanpassing of vervanging van de Wet DBA. Het streven was om voor 01-01-2021 duidelijkheid te verschaffen middels vervangende wetgeving én het bouwen van een webmodule waarin u voorafgaand aan een opdracht duidelijkheid krijgt over de arbeidsrelatie, teneinde niet achteraf te maken te krijgen met fiscale en financiële consequenties.

Het kabinet had aangekondigd voor deze zomer een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Op dit moment is onduidelijk wat de exacte inhoud wordt van de nieuwe wet, wanneer deze wet openbaar wordt gemaakt en wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer en wanneer deze in werking gaat treden. Ook is er nog altijd geen duidelijkheid gegeven over de webmodule, waardoor wij jou nog niet kunnen vertellen of deze in de praktijk toepasbaar is.

Wat wel duidelijk is, is dat zowel de huidige als de mogelijke vervanger van de Wet DBA impact heeft aan zowel de waarnemerskant als aan de kant van de praktijkhouders. De wettelijke elementen welke bepalen of er wel of geen sprake is van een arbeidsrelatie (persoonlijke arbeid – loon – gezagsverhouding) wijzigen namelijk niet.

Na het volgen van dit webinar ben je weer helemaal up-to-date over alle ontwikkelingen rond de wet DBA. We willen goed aansluiten op jouw vragen die je nu al kunt stellen zodat we die mee kunnen nemen in de presentaties. We horen graag welke vragen jij hebt/bij jou leven zodat we onze presentatie hierop kunnen aanpassen.
Dit kan via: https://medischescholing.nl/webinar-Wet-DBA

De webinar zal plaatsvinden op 18 juni 2020 van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

Let op: dit webinar is alleen voor huisartsen die lid zijn van de LHV.

Praktische informatie

 • Voor wie

  Aios, Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer

 • Accreditatie

  1 punten

 • Kosten

  Leden € 0,-

  Aios € 0,-

 • Dit evenement is alleen toegankelijk voor leden. Log in om je aan te melden.

Bijzonderheden

Let op: dit webinar is alleen voor huisartsen die lid zijn van de LHV.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met academie@lhv.nl of bel 085-0480068.