Spring naar content
Financiële praktijkvoering

Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module 1 (op aanvraag)

De ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen. In deze nascholing krijgt u meer overzicht in de patiënten- en financiële administratie, hoe efficiënter te werken én een hoger rendement te behalen. We leggen de basis voor een veranderproces binnen uw praktijk. U krijgt inzicht, tips en tools bij de dagelijks terugkerende werkprocessen en administratie.

Leerdoel

  • U wordt zich meer bewust van het belang van optimale werkprocessen in de praktijk
  • U krijgt meer zicht op waar het mis kan lopen bij patiënten- en financiële administratie

Inhoud

Er wordt veel van uw praktijk verwacht als het gaat om niet-zorggerelateerde taken, zoals declaraties en bijbehorende patiëntenadministratie. Taken zijn vaak opgesplitst, waardoor het kan ontbreken aan een goed overzicht. De ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen.

Deze module gaat over de basis van de praktijkvoering en doorkruist hiermee alle disciplines. We kijken over elkaars schotten heen en richten ons op transparantie, overdraagbaarheid van taken, lean werken en een optimale omzet. We sporen blinde vlekken en onterechte aannames op naar aanleiding van de thema’s ‘Omzet’, ‘Patiëntenadministratie’, ‘Factureren’ en ‘Verwerking van declaraties’. 

Bij Module 1 vindt het hoogste rendement plaats wanneer binnen de praktijk zoveel mogelijk huisartsen, assistentes en (indien van toepassing) de praktijkmanager deelnemen. De aanwezigheid van de verantwoordelijke huisarts(en) is belangrijk voor inzicht in het gehele proces. Hierna kan het proces gedelegeerd worden aan de verantwoordelijke medewerker(s). Praktijkprocessen komen duidelijker aan het licht bij aanwezigheid van verschillende disciplines van een praktijk. Bij een grotere aanwezigheid van medewerkers is er al meteen een veel groter draagvlak.

Na het volgen van Module 1 weet u hoe u efficiënter kunt werken in uw praktijk mét een hoger rendement.  

Deze nascholing bestaat uit twee modules waarvoor apart kan worden ingeschreven. Om voor Module 2  te kunnen inschrijven, is het wel nodig dat u eerst module 1 gevolgd heeft. 

Lees ook het artikel uit De Dokter: Praktijken laten soms omzet liggen

Indien gewenst is het ook mogelijk individuele ondersteuning met de trainer af te spreken. Als LHV-lid krijgt u korting op het uurtarief. U kunt hiervoor contact opnemen met de LHV Academie 085-0480072.

Praktische informatie

  • Voor wie

    Doktersassistente, Hid(ha), Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer

  • Accreditatie

    4 punten

Trainers

Bijzonderheden

Deze nascholing is ook geaccrediteerd voor uw doktersassistente. Bij inschrijving is het van belang het KABIZ-nummer bij de hand te houden.

Alleen op aanvraag: in company
Deze nascholing wordt op aanvraag gegeven op uw praktijk. Het belang van zoveel mogelijk deelnemers (huisartsen, assistentes, praktijkmanager) is hierboven al benadrukt. Het minmaal aantal voor deze cursus is 6 personen. Mocht u een kleine praktijk hebben dan is het ook mogelijk om de training samen met een andere praktijk op locatie te organiseren. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met de LHV Academie. 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Contact 
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018 / 06-59814122.