Spring naar content

Startersdag 5 oktober 2024

Welkom op de Startersdag 2024!

Ben jij bijna klaar als aios of ben je net als huisarts gestart? Kom dan naar de 20e editie van de gratis Startersdag op zaterdag 5 oktober in De Fabrique in Utrecht! Je volgt een aantal workshops naar keuze en op het Beursplein kom je in contact met adviseurs en dienstverleners voor huisartsen. Zij helpen je verder met bijvoorbeeld verzekeringen, scholingen en andere vragen. En vergeet je medische apparatuur niet mee te nemen: je kunt je bloeddrukmeters, pulsoxymeters en oor thermometers namelijk gratis laten controleren.

Praktische informatie

 • Locatie

  De Fabrique, Westkanaaldijk 7
  3542 DA Utrecht
  https://defabrique.nl/

 • Voor wie

  Aios, Hid(ha), Waarnemer

 • Accreditatie

  4 punten

Programma

08:30 - 09:00 uur: inloop
09:00 - 09:15 uur: opening
09:15 - 10:15 uur: workshopronde 1
10:15 - 11:00 uur: pauze + beursplein
11:00 - 12:00 uur: workshopronde 2
12:00 - 13:15 uur: lunchpauze + beursplein
13:15 - 14:15 uur: workshopronde 3
14:15 - 15:00 uur: pauze + beursplein
15:00 - 16:00 uur: workshopronde 4
16:00 - 16:30 uur: afsluiting incl. borrel

Aanmelden kan alleen als je bent ingelogd. Zorg dat je je LHV-nummer aan je HAweb-account hebt gekoppeld. Je vindt je LHV-nummer onder elke nieuwsbrief van de LHV.

Aanmelden voor dit evenement

Workshop:
Alles over declareren

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? En hoe pas je deze regels toe? Deze workshop gaat kort in op het belang van juist declareren: de NZa-regels. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden lichten we toe hoe je als huisarts jouw declareergedrag kunt verbeteren.

Workshop:
Basiskennis boekhouden

Je bent net klaar met je opleiding en gaat aan de slag als waarnemend huisarts. Je stort geld op je zakelijke rekening, je moet rekeningen betalen, voor je werkzaamheden stuur je een factuur en tenslotte maak je geld naar je privérekening over. In deze workshop laten we zien hoe dit boekhoudkundig verwerkt wordt, zowel in de theorie als in het boekhoudpakket. Tijdens deze workshop leer je de basisbeginselen van het boekhouden specifieker toe te passen voor jou als waarnemer. Je verwerft praktisch inzicht om op een efficiënte wijze je financiën structureel op orde te houden.

Workshop:
Digitale versnelling & AI in de huisartsenpraktijk

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van AI-ondersteuning tijdens een consult? Wil je de mogelijkheden van ChatGPT ontdekken? Wil je weten wat Beeftext is? En nog veel meer digitale mogelijkheden ontdekken? Meld je dan aan voor deze interactieve workshop waar we met de deelnemers samen kijken wat de mogelijkheden van digitalisering, eHealth en AI in de huisartsenpraktijk betekenen. Welke trends zijn er op gebied van digitalisering en AI? Wat is er allemaal al mogelijk? Hoe pas je het toe in de praktijk? En hoe denken patiënten over digitalisering?

Workshop:
Doctalk: Dokters aan het woord

Huisarts kun je op verschillende manieren zijn. Weet jij al wat de volgende stap wordt? Ga je in loondienst, start je een eigen praktijk of ga je een tijdje waarnemen? In deze Doctalk komen verschillende huisartsen aan het woord. Zij vertellen je in vogelvlucht meer over de invulling van het huisartsenvak en hopen jouw keuze voor de volgende stap in je carrière gemakkelijker te maken. Zo vertellen twee huisartsen meer over de nulpraktijk die zij zijn gestart en vertelt een waarnemend huisarts iets over de invulling van de gemiddelde werkdag. En komen er huisartsen aan het woord over de functie van hidha, hid en praktijkhouder. Tijdens de workshop is er ruimte om vragen te stellen.

Workshop:
Een apotheekhoudende praktijk op het platteland, iets voor jou?

Apotheekhoudende huisartsenpraktijken zijn een combinatie van een huisartsenpraktijk en een volwaardige apotheek en leveren kleinschalige, geïntegreerde zorg. Als apotheekhoudende huisarts heb je een completer patiëntbeeld doordat je zowel het medische als het farmaceutische dossier van je patiënten kent. Dit komt de kwaliteit en medicatieveiligheid ten goede. Apotheekhoudende huisartsenpraktijken vind je op het (verstedelijkt) platteland waar geen openbare apotheek gevestigd is. Er is geen extra opleiding voor nodig. Als je geïnteresseerd bent in deze kant van het huisartsenvak, dan is deze workshop iets voor jou. Er wordt aandacht besteed aan zaken als het huidige vergunningenbeleid, kwaliteit en opleiding, goodwill en het verdienmodel.

Workshop:
Efficiënte consultvoering in de huisartsenpraktijk

Uitlopende spreekuren zijn voor iedereen vervelend en kunnen de zorg nadelig beïnvloeden. Patiënten kunnen door het wachten geïrriteerd raken. Het consult begint daardoor vaak negatief, met als gevolg dat niet alles op tafel komt. Maar ook kun jij als huisarts ongeduldig en geïrriteerd raken. Bovendien zorgt het ervoor dat er werk blijft liggen, waardoor pauze- of privétijd in de knel komt. Efficiëntie zorgt ervoor dat resultaat en tijd met elkaar in evenwicht zijn. Als dat lukt, wordt het doen van spreekuren een leukere bezigheid die voldoening geeft en daardoor energie!

Workshop:
Financiering van de huisartsenzorg

Als huisarts in opleiding heb je vast en zeker een idee over de financiering van de huisartsenzorg. Maar hoe steekt het nu precies in elkaar en welke veranderingen liggen op de loer? In deze workshop laten we zien hoe de huisartsenzorg wordt gefinancierd. We schenken specifiek aandacht aan het bekostigingsmodel van de huisartsenzorg en de ontwikkeling in de komende jaren. Ook leer je over het onderhandelingsproces tussen huisarts en zorgverzekeraar.

Workshop:
Gezondheidszorg achter de tralies

Als huisarts hebben we veel verschillende kwaliteiten en interesses. Naast het reguliere spreekuur heb je ook andere disciplines waarin je je kunt verdiepen. Zo ook de justitiële zorg. Ben je altijd al benieuwd geweest naar wat er gebeurt achter de tralies? Wat voor patiënten zitten daar eigenlijk? Hoe ziet een dag voor hen er uit? En wat doe en zie je daar allemaal als huisarts? Tijdens deze workshop krijg je een kijkje achter de tralies en kom je meer te weten over de zorg die je als huisarts kunt leveren binnen detentie.

Workshop:
Herregistratie

Elke vijf jaar moet je aan bepaalde eisen voldoen om opnieuw geregistreerd te worden als huisarts. Je kunt het beste direct na je registratie als huisarts rekening houden met deze eisen. De herregistratie-eisen houden in dat je moet aantonen dat je voldoet aan bepaalde minimumeisen. Het gaat om werkzaamheden in de huisartsenpraktijk, avond-, nacht- en weekenddiensten, deskundigheidsbevordering, deelname evaluatie individueel functioneren en deelname externe kwaliteitsevaluatie (intercollegiale toetsing). Hoe kun je herregistratie aanvragen? Tellen alle waarnemingen mee? Hoe zit het met zwangerschapsverlof? Komen werkzaamheden als huisarts in het buitenland in aanmerking? Wat als je, bijvoorbeeld door ziekte, lange tijd niet werkt? Wat zijn de gevolgen wanneer je niet aan de herregistratie-eisen voldoet? Wij geven je de antwoorden op deze en nog veel meer vragen.

Workshop:
Klaar met de opleiding: hoe houd ik nu mijn vak bij?

In deze praktische workshop wordt stilgestaan bij de inhoudelijke ontwikkeling van ons vak tot nu toe en de rol die het NHG als wetenschappelijke beroepsvereniging hierin heeft gespeeld. Ook wordt informatie gegeven over de huidige producten van het NHG en hoe het NHG zorgt dat wij als beroepsgroep medisch inhoudelijk ‘bij blijven’. Vervolgens wordt ingegaan op het ‘bij blijven als individuele huisarts’. Er wordt stilgestaan bij individuele nascholingsbehoeftes, nascholingsmogelijkheden en manieren om actief een bijdrage te leveren aan de medisch inhoudelijke ontwikkeling van het vak. Er zal op een interactieve manier worden gewerkt.

Workshop:
Onderhandelen: een maximaal resultaat voor beiden!

In deze workshop leer je effectief en gestructureerd onderhandelen, zodat een optimaal resultaat voor alle partijen ontstaat. In plaats van het winnen of maken van compromissen als resultaat te zien, leer je hoe de koek vergroot kan worden, in plaats van die te verdelen. Na de workshop heb je zicht op de onderhandelingsstijlen, de vormen van onderhandelen, de diverse fasen en de wijze waarop je met tegengas om kunt gaan. De basis van deze workshop is de ‘Harvard- methode’, deze wordt gezien als de moderne wijze van effectief integratief onderhandelen.

Workshop:
Ondernemerschap en belastingen

Na het afronden van de huisartsopleiding, kiezen veel huisartsen ervoor om te gaan waarnemen. Daarmee word je ondernemer en krijg je op verschillende manieren te maken met de Belastingdienst. In deze workshop gaan we in op diverse aspecten van het ondernemerschap, zoals de inkomsten- en omzetbelasting, administratie, factureringsvereisten, starten als ondernemer vanuit een uitkering, modelovereenkomsten en de fiscale etikettering van een auto (privé of zakelijk). Bij deze workshop worden tips en trucs en advies gegeven, zodat je weet waar je op moet letten.

Workshop:
Praktijkovername

Bij een praktijkovername komt veel kijken. Het is voor alle betrokkenen een boeiend en zeer belangrijk proces. Het is dus van groot belang dat in dit proces de juiste keuzes worden gemaakt. In deze workshop wordt uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden en de kansen van een praktijkovername. Hierbij zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de financiële, juridische en fiscale aspecten welke samenhangen met een praktijkovername. We staan stil bij de verschillende financieringsvormen en de juridische aspecten die verbonden zijn aan het overnemen van een praktijk. In dat verband valt te denken aan de te sluiten overeenkomsten en contracten en verder wat er komt kijken m.b.t. medewerkers. Er is ruimschoots aandacht voor alle fiscale aspecten die samenhangen met de overname van een praktijk.

Workshop:
Starten als huisarts - pensioenopbouw bij SPH

Je staat aan het begin van je carrière als huisarts. Daar hoort ook het regelen van financiële zaken bij, zoals je pensioen. In deze workshop geeft SPH uitleg over de pensioenopbouw voor huisartsen en de dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid die je bij SPH automatisch hebt geregeld. We plaatsen pensioen ook in het totaalplaatje van je overige financiële voorzieningen. Dat is belangrijk, omdat je zelf, of je nabestaanden, voldoende middelen wilt/willen hebben om comfortabel van te kunnen leven. Zoals met veel dingen geldt ook hier: hoe eerder je inzicht hebt in je totale financiële situatie, hoe eerder je zo nodig kunt bijsturen.

Workshop:
Sturen op werk-privébalans als huisarts: hoe doe je dat?

Een goede balans tussen werk en privé: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Welke mogelijkheden heb je als huisarts? In deze workshop behandelen we hoe je verantwoordelijkheden, werkpakket en werktijden naar eigen wens indeelt. En wat de voors en tegens van deze verschillende opties zijn.

Workshop:
Tijdmanagement

Hoe verdeel je als huisarts je tijd over werk en gezin, én kun je ondertussen ook nog eigen ambities realiseren? Twijfel je of het ook efficiënter kan? In deze workshop bespreken we hoe je jouw eigen tijdmanagement kan analyseren. Waar liggen de knelpunten voor goede tijdsbesteding? Welke persoonskenmerken staan goed tijdmanagement in de weg en hoe ga je daar mee om? Hoe ga je om met doelstellingen en hoe krijg je alles in je agenda? Wat zijn handige hulpmiddelen voor tijdswinst? Na deze workshop kun je thuis aan de slag om een concreet plan van aanpak te maken.

Workshop:
Verantwoordelijkheden en risico's bij waarnemen

Als waarnemer werk je voor kortere of langere tijd voor een huisartsenpraktijk of een huisartsenpost. Extra moeilijkheid is dat je als waarnemer de patiënten en het praktijkpersoneel vaak nog niet of nauwelijks kent. Waarnemers vragen zich soms af welke risico’s zij lopen tijdens het waarnemen en of deze kunnen worden voorkomen. Het juridisch kader, praktijksituaties en concrete tips wisselen elkaar af in deze workshop. Deze workshop gaat in op vragen als: Waarin heb je als waarnemer een eigen verantwoordelijkheid? Wanneer ligt de eindverantwoordelijkheid bij de praktijkhouder of de HAP? Wanneer is sprake van een ‘eigen’ geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen waarnemer en patiënt? Hoe zit het met aansturing van praktijkpersoneel? Welke risico’s loop je hier mogelijk in? Hoe zit het met waarnemen voor een apotheekhoudend praktijk? Wat kun je beter wel en beter niet doen als waarnemer om mogelijke risico’s af te dekken? Hoe zit het eigenlijk met het fiscale risico van waarnemerschap? En wat zijn de ontwikkelingen in de zzp-regelgeving rondom schijnzelfstandigheid, wat gaat er veranderen?

Workshop:
Vrije vestiging? Ondernemerschap voor de huisarts

Je kunt je als huisarts vrij vestigen. Maar is vrije vestiging iets voor jou? En hoe beoordeel je of vrije vestiging haalbaar is? Twee huisartsen vertellen over hun vrije vestiging. Aan bod komen hun beweegredenen, het opzetten van een praktijk, hun contacten met de buitenwereld (collega’s, verzekeraars, etc.), klantgericht werken, creativiteit en doorzettingsvermogen. Passie voor het vak gaat prima samen met ondernemerschap! 

Workshop:
Waarnemen of in loondienst

In deze workshop zullen een hidha of hid, een waarnemer en een financieel adviseur, de voor- en nadelen bespreken van het waarnemen en werken in loondienst. Wat zijn de persoonlijke en financiële overwegingen in de keuze voor het werken als waarnemer of als hid(ha)? Welke keuze past bij jou? Wat moet je regelen en welke (wettelijke) regels spelen daarbij een rol? Hoe vergaat het anderen? Het doel van de workshop is dat je een aantal persoonlijke en financiële overwegingen kunt benoemen, die voor jou de keuze tussen bovenstaande werkwijzen beïnvloeden.

Bijzonderheden

Aanmelden
We ontvangen je aanmelding graag vóór maandag 23 september 2024. Plaatsing in de workshops gaat op volgorde van aanmelding. Schrijf je op tijd in voor de workshops, want vol = vol! Heb je je ingeschreven en ben je verhinderd? Geef dit dan uiterlijk vrijdag 27 september 2024 door via y.haasbroek@lhv.nl, zo kan iemand anders in jouw plaats deelnemen. Na deze datum ziet de LHV Academie zich genoodzaakt € 75,- in rekening te brengen in verband met de gemaakte kosten.

Initiatiefnemers
De Startersdag is een initiatief van de LHV, SBOH, NHG en InEen. De organisatie is in handen van de LHV Academie. 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvette Haasbroek op y.haasbroek@lhv.nl of 06 - 46 33 23 57.