Spring naar content

Startersdag 1 oktober 2022

Ben jij bijna klaar als aios of ben je net als huisarts aan de slag? Kom dan naar de gratis Startersdag op zaterdag 1 oktober in De Fabrique in Utrecht! Dit succesvolle evenement wordt dit jaar voor de 18e keer georganiseerd. Je kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod aan workshops. Op het Beursplein kom je in contact met adviseurs en dienstverleners voor huisartsen die je verder kunnen helpen bij bijvoorbeeld verzekeringen, scholingen, etc. Je kunt je bloeddrukmeter, pulsoxymeter en oor thermometer namelijk gratis laten controleren, dus neem je medische apparatuur mee.

Inhoud

Je kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod aan workshops. 

Praktische informatie

 • Locatie

  De Fabrique, Westkanaaldijk 7
  3542 DA Utrecht
  https://defabrique.nl/

 • Accreditatie

  4 punten

 • Kosten

  Leden € 0,-

  Aios € 0,-

 • Dit evenement is alleen toegankelijk voor leden. Log in om u aan te melden.

Programma

08:30 - 09:00 uur: inloop
09:00 - 09:15 uur: opening
09:15 - 10:15 uur: workshopronde 1
10:15 - 11:00 uur: pauze + beursplein
11:00 - 12:00 uur: workshopronde 2
12:00 - 13:15 uur: lunchpauze + beursplein
13:15 - 14:15 uur: workshopronde 3
14:15 - 15:00 uur: pauze + beursplein
15:00 - 16:00 uur: workshopronde 4
16:00 - 16:30 uur: afsluiting incl. borrel

Aanmelden voor dit evenement

Workshop:
Basiskennis boekhouden

Je bent net klaar met je opleiding en gaat aan de slag als waarnemend huisarts. Je stort geld op je zakelijke rekening, je moet rekeningen betalen, voor je werkzaamheden stuur je een factuur en ten slotte maak je geld naar je privérekening over. In de workshop laten we zien hoe dit boekhoudkundig verwerkt wordt, zowel in de theorie als in het boekhoudpakket. Tijdens deze workshop leer je de basisbeginselen van het boekhouden specifieker toe te passen voor jou als waarnemer. Je verwerft praktisch inzicht om op een efficiënte wijze je financiën structureel op orde te houden.

Workshop:
Begeleiding bij rouw

Patiënten die rouwen; je hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Veel mensen ontwikkelen, in meer of mindere mate, somatische klachten in hun rouwproces waarmee ze bij jou als huisarts kunnen komen. Het koppelen van die somatische klachten aan een rouwproces, ook lange tijd na een verlies, vraagt veel van jou als huisarts. Zeker omdat je, in de korte tijd die je met de patiënt in de spreekkamer hebt, dit moet bespreken. Deze signalen herkennen, weten hoe een rouwproces zich in de tijd ontwikkelt, wat de signalen zijn van gecompliceerde rouw en wanneer je extra hulp moet inschakelen, leer je in deze workshop op de Startersdag.

Workshop:
Doctalk: Dokters aan het woord

Huisarts kun je op verschillende manieren zijn. Weet jij al wat de volgende stap wordt? Ga je in loondienst, start je een eigen praktijk of ga je een tijdje waarnemen? In deze Doctalk komen verschillende huisartsen aan het woord. Zij vertellen je in vogelvlucht meer over de invulling van het huisartsenvak en hopen jouw keuze voor straks gemakkelijker te maken. Zo vertellen Tamar Ronner en Elise Malherbe meer over de nulpraktijk die zij gaan starten en vertelt Arjen Greijdanus meer over zijn werk als waarnemend huisarts. Ook vertellen Carine Westerveel (hidha), Kayleigh van Vliet (hid) en Tim Baijens (praktijkhouder) meer over hun ervaringen. Aan het einde van de Doctalk is er ruimte voor vragen.

Workshop:
Een apotheekhoudende praktijk op het platteland, iets voor jou?

Apotheekhoudende huisartsenpraktijken zijn een combinatie van een huisartsenpraktijk en een volwaardige apotheek en leveren kleinschalige, geïntegreerde zorg. Als apotheekhoudende huisarts heb je een completer patiëntbeeld doordat je zowel het medische als het farmaceutische dossier van je patiënten kent. Dit komt de kwaliteit en medicatieveiligheid ten goede. Apotheekhoudende huisartsenpraktijken vind je op het (verstedelijkt) platteland waar geen openbare apotheek gevestigd is. Er is geen extra opleiding voor nodig. Als je geïnteresseerd bent in deze kant van het huisartsenvak, kom dan naar deze workshop. Er wordt aandacht besteed aan zaken als het huidige vergunningenbeleid, kwaliteit en opleiding, goodwill en het verdienmodel.

Workshop:
Efficiënte consultvoering in de huisartsenpraktijk

Uitlopende spreekuren zijn voor iedereen vervelend en kunnen de zorg nadelig beïnvloeden. Patiënten kunnen door het wachten geïrriteerd raken. Het consult begint daardoor vaak negatief, met als gevolg dat niet alles op tafel komt wat van belang is. Bovendien blijft er werk liggen, waardoor pauze- of privétijd in de knel komt. Maar ook jij als huisarts kan zelf ongeduldig en geïrriteerd raken, met een negatief gevolg voor jezelf en de omgeving. Efficiëntie zorgt ervoor dat resultaat en tijd met elkaar in evenwicht zijn. Als dat lukt, wordt het doen van spreekuren een leuke bezigheid die voldoening geeft en daardoor energie!

Workshop:
Financiering van de huisartsenzorg

Als huisarts in opleiding heb je vast en zeker een idee gekregen over de financiering van de huisartsenzorg. Maar hoe steekt het nu precies in elkaar en welke veranderingen liggen op de loer? Hoe kun je herregistratie aanvragen? Welke verklaringen moet je overleggen? Tellen alle waarnemingen mee? En diensten op verschillende huisartsenposten? Hoe zit het met zwangerschapsverlof? Wat houdt intercollegiale toetsing in? Wat is precies het visitatieprogramma? Hoe kun je worden geherregistreerd wanneer je ook onderzoek doet of onderwijs geeft? Komen werkzaamheden als huisarts in het buitenland in aanmerking? Wat als je, bijvoorbeeld door ziekte, lange tijd niet werkt? Wat zijn de gevolgen wanneer je niet aan de herregistratie-eisen voldoet? Een heleboel vragen waar deze workshop antwoord op geeft. In deze workshop laten we zien hoe de huisartsenzorg wordt gefinancierd. We schenken specifiek aandacht aan het bekostigingsmodel van de huisartsenzorg en de ontwikkeling in de komende jaren. Ook leer je over het onderhandelingsproces tussen huisarts en zorgverzekeraar.

Workshop:
Herregistratie

Elke vijf jaar moet je aan bepaalde eisen voldoen om opnieuw geregistreerd te worden als huisarts. Je kunt hier het beste direct na je registratie als huisarts mee aan de slag gaan. De herregistratie-eisen houden in dat je moet aantonen dat je voldoet aan bepaalde minimumeisen wat betreft werkzaamheden in de huisartsenpraktijk, avond-, nacht- en weekenddiensten, deskundigheidsbevordering (waaronder intercollegiale toetsing) en deelname aan het visitatieprogramma.

Workshop:
Huisarts en genieten van het leven? Tuurlijk kan dat!

Het begin van je carrière is het spitsuur in je leven. Voor veel jonge huisartsen is het een flinke uitdaging om in die fase werk en privé zo te combineren dat het leuk blijft. In deze workshop van Movir krijg je inzichten die je helpen om prettig te werken en om volop te kunnen genieten van het leven daarnaast. Hoe is jouw balans? MentaVitalis - de coachingspartner van Movir voor haar verzekerden - ontwikkelde een scan waarmee je binnen 3 minuten inzicht hebt in je mentale vitaliteit. Je weet door het invullen van de scan hoeveel stress je ervaart en wat daar de oorzaken van zijn. Je weet ook in hoeverre je al goed om kunt gaan met stress. MentaVitalis gaat tijdens de workshop op de totaalresultaten in. En geeft je praktische tips en adviezen om zo de juiste balans te houden. Als je je hebt ingeschreven voor deze workshop, ontvang je in september een link naar de scan. Deze kun je anoniem invullen. Wees gerust, niets van wat je invult wordt op persoonsniveau teruggekoppeld aan Movir of komt ter sprake tijdens de sessie.

Workshop:
Klaar met de opleiding: hoe houd ik nu mijn vak bij?

Medisch inhoudelijk ‘bij blijven’. Hoe doen wij dat als beroepsgroep? En hoe doe je dat als startende huisarts? In deze praktische workshop wordt stilgestaan bij de inhoudelijke ontwikkeling van ons vak tot nu toe en de rol die het NHG als wetenschappelijke beroepsvereniging hierin heeft gespeeld. Ook wordt informatie gegeven over de huidige producten van het NHG en hoe het NHG zorgt dat wij als beroepsgroep medisch inhoudelijk ‘bij blijven’. Vervolgens wordt ingegaan op het ‘bij blijven als individuele huisarts’. Er wordt stilgestaan bij individuele nascholingsbehoeftes, nascholingsmogelijkheden en manieren om actief een bijdrage te leveren aan de medisch inhoudelijke ontwikkeling van het vak. Er zal op een interactieve manier worden gewerkt. Deze workshop geeft antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de activiteiten en producten van het NHG? Hoe houd ik mijn vak bij? Hoe kies ik uit het aanbod van nascholingen? Welke mogelijkheden zijn er om actief bij te dragen aan de ontwikkelingen van het vak?

Workshop:
Onderhandelen: een maximaal resultaat voor beiden!

In deze workshop leer je effectief en gestructureerd onderhandelen zodat je een optimaal resultaat voor alle partijen bereikt. In plaats van het winnen of het sluiten van compromissen als resultaat te zien, leer je hoe de koek vergroot kan worden, zonder die te verdelen. Na de workshop heb je zicht op de onderhandelingsstijlen, de vormen van onderhandelen, de diverse fasen en de wijze waarop je met tegengas om kunt gaan. De basis van deze workshop is de ‘Harvard- methode’. Deze wordt gezien als de moderne wijze van effectief integratief onderhandelen.

Workshop:
Ondernemerschap en belastingen

Na het afronden van de huisartsopleiding, kiezen veel huisartsen ervoor om te gaan waarnemen. Daarmee word je ondernemer en krijg je op verschillende manieren te maken met de Belastingdienst. In deze workshop gaan we in op diverse aspecten van het ondernemerschap, zoals onder andere de inkomsten- en omzetbelasting, administratie, factureringsvereisten, starten als ondernemer vanuit een uitkering, modelovereenkomsten en de fiscale etikettering van een auto (privé of zakelijk). Bij deze workshop worden tips & trucs en advies gegeven, zodat jij weet waarop je moet letten.

Workshop:
Praktijkstart / overname

Bij een praktijkovername komt veel kijken. Het is voor alle betrokkenen een boeiend en zeer belangrijk proces. Het is dus van groot belang dat in dit proces de juiste keuzes worden gemaakt. In deze workshop wordt uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden en de kansen van een praktijkovername. Hierbij zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de financiële, juridische en fiscale aspecten welke samenhangen met een praktijkovername. We staan stil bij de verschillende financieringsvormen en de juridische aspecten die verbonden zijn aan het overnemen van een praktijk. In dat verband valt te denken aan de te sluiten overeenkomsten, de contracten en de personele kant. Er is ruimschoots aandacht voor alle fiscale aspecten die samenhangen met de overname van een praktijk.

Workshop:
Starten als huisarts is ook starten met je pensioenopbouw bij SPH

Je staat aan het begin van je carrière als huisarts. Daar hoort ook het regelen van financiële zaken bij, zoals je pensioen. In deze workshop geeft SPH uitleg over de pensioenopbouw voor huisartsen en de dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid die je bij SPH automatisch hebt geregeld. We plaatsen pensioen ook in het totaalplaatje van je overige financiële voorzieningen. Dat is belangrijk, omdat je zelf, of je nabestaanden, voldoende middelen wilt hebben om comfortabel van te kunnen leven. Zoals met veel dingen geldt ook hier: hoe eerder je inzicht hebt in je totale financiële situatie, hoe eerder je, zo nodig, kunt bijsturen.

Workshop:
Tijdmanagement

Hoe verdeel je als huisarts je tijd over werk en gezin, én kun je ondertussen ook nog je eigen ambities realiseren? Twijfel je of het ook efficiënter kan? In deze workshop analyseer je jouw eigen tijdmanagement en leer je hoe je tijdverspilling aanpakt. Na deze workshop weet je wat je te doen staat om van tijd te kunnen genieten. Je leert de juiste zaken aan te pakken in de tijd die er daadwerkelijk voor nodig is. Je houdt straks nog tijd over! De workshop in het kort: • hoe krijg ik inzicht in (de zwakke punten van) mijn tijdmanagement? • waar liggen de knelpunten voor goede tijdsbesteding? • wat zijn handige strategieën voor tijdswinst? • je persoonlijke aanpak in een concreet plan.

Workshop:
Verantwoordelijkheden en risico's bij waarnemen

Als waarnemer werk je voor korte of langere tijd voor een huisartsenpraktijk of een huisartsenpost. Extra moeilijk is dat je als waarnemer de patiënten en het praktijkpersoneel (waarvoor kunnen ze wel/niet worden ingezet) vaak nog niet of nauwelijks kent. Waarnemers vragen zich soms af welke risico's zij lopen tijdens het waarnemen en of deze kunnen worden voorkomen. Het juridisch kader, praktijksituaties en concrete tips wisselen elkaar af in deze workshop. Deze workshop gaat in op vragen als: Waarin heb je als waarnemer een eigen verantwoordelijkheid? Wanneer ligt de eindverantwoordelijkheid, bij de praktijkhouder of de HAP? Hoe zit het met de aansturing van praktijkpersoneel? Welke risico's loop je hier mogelijk in? Hoe zit het met waarnemen voor een apotheekhoudende praktijk? Wat kun je beter wel en beter niet doen als waarnemer om mogelijke risico's af te dekken?

Workshop:
Vrije vestiging? Ondernemerschap voor de huisarts

Je kunt je als huisarts vrij vestigen. Maar is vrije vestiging iets voor jou? En hoe beoordeel je of vrije vestiging haalbaar is? Twee huisartsen vertellen over hun vrije vestiging. Aan bod komen hun beweegredenen, het opzetten van een praktijk, hun contacten met de buitenwereld (collega’s, verzekeraars, etc.), klantgericht werken, creativiteit en doorzettingsvermogen. Passie voor het vak gaat prima samen met ondernemerschap! 

Workshop:
Waarnemen of in loondienst?

In deze workshop zullen een hidha of huisarts in dienst van een gezondheidscentrum, een waarnemer en een financieel adviseur, de voor- en nadelen bespreken van het waarnemen en in loondienst werken. Wat zijn de persoonlijke en financiële overwegingen in de keuze voor het werken als waarnemer of als hid(ha)? Welke keuze past bij jou? Wat moet je regelen en welke (wettelijke) regels spelen daarbij een rol? Hoe vergaat het anderen? Het doel van de workshop is dat je een aantal persoonlijke en financiële overwegingen kunt benoemen, die voor jou de keuze tussen bovenstaande werkwijzen beïnvloeden.

Bijzonderheden

Accreditatie
Accreditatie geldt alleen als je vóór aanvang van de Startersdag RGS-geregistreerd huisarts bent.

Aan- en afmelden
We ontvangen je aanmelding graag vóór maandag 19 september 2022. Plaatsing in de workshops gaat op volgorde van aanmelding. Schrijf je op tijd in voor de workshops want vol = vol!
Heb je je ingeschreven en ben je onverhoopt niet in staat de Startersdag bij te wonen? Geef dit dan uiterlijk maandag 26 september 2022 door via y.haasbroek@lhv.nl. Na deze datum ziet de LHV Academie zich genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen.

Gratis service
Neem je medische apparatuur mee! Tijdens de Startersdag is het mogelijk om je bloeddrukmeter, pulsoxymeter en oor thermometer te laten controleren.

Initiatiefnemers
De Startersdag is een initiatief van de LHV, SBOH, NHG en InEen. De organisatie is in handen van de LHV Academie. 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Haasbroek op y.haasbroek@lhv.nl of 06 - 46 33 23 57.