Spring naar content
Vaardigheden en competenties

Dit is een meerdaagse cursus

Spiegelbijeenkomsten

Wil jij onder professionele begeleiding leren van en met collega’s? Tijdens deze bijeenkomsten komen voor ieder bekende uitdagingen, dilemma’s en kwesties voorbij waar je samen mee aan de slag gaat. Bij deze bijeenkomsten kijk je samen met andere huisartsen naar een vraagstuk dat een van de deelnemers inbrengt. In een kleine setting ga je onder begeleiding van een externe gespreksleider, op basis van een strakke structuur, in gesprek.

Leerdoel

Het doel van de bijeenkomsten is om de professionele ontwikkeling en het leerproces van de deelnemers te bevorderen. Door op een gestructureerde manier groepsdiscussies over werkgerelateerde kwesties, uitdagingen en dilemma’s te voeren, kun je samen met vakgenoten werken aan professionaliteit en eigen ontwikkeling.

Enkele specifieke doelen van intervisie zijn:

 • Kennisdeling: Het uitwisselen van kennis, ervaringen en expertise tussen deelnemers om gezamenlijk te leren en te groeien.
 • Persoonlijke en professionele groei: Het stimuleren van zelfreflectie en bewustwording van eigen denk- en handelingspatronen, waardoor deelnemers hun competenties en vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Probleemoplossing: Het verkennen van complexe vraagstukken en het bieden van nieuwe inzichten, perspectieven en oplossingsrichtingen door middel van groepsdenken en collectieve intelligentie. Ook kan het leiden tot een andere aanpak van de eigen werkwijze.
 • Feedback en ondersteuning: Het ontvangen van constructieve feedback, advies en ondersteuning van collega's om te helpen bij het vinden van oplossingen voor werkgerelateerde problemen.

Inhoud

Tijdens deze bijeenkomsten komen vaak bekende uitdagingen ter sprake, en samen probeer je nieuwe perspectieven en oplossingen te vinden. Je zoekt samen naar goede oplossingen voor zaken waar je in je werk tegenaan loopt. Het biedt de mogelijkheid om onder professionele begeleiding en met collegiale ondersteuning samen te leren van elkaars ervaringen.

Er worden vier bijeenkomsten met steeds een ander thema georganiseerd. De volgende thema’s komen aan bod:

1)     Hoe kan ik beter omgaan met werkdruk?

2)     Wie ben ik als ondernemer (ondernemersrollen) en hoe geef ik als ondernemer leiding aan een praktijk?

3)     Samenwerking/conflicten met patiënten, collega’s, specialisten etc.

4)     Indrukwekkende casuïstiek en hoe je daar (als mens) toe te verhouden 

Het is belangrijk dat deelnemers er van uit kunnen gaan dat wat in de groep besproken wordt binnen de groep blijft. Ook een goede voorbereiding is gewenst, zodat er op een efficiënte manier met de tijd in de groep omgegaan kan worden. 

Een ervaren facilitator zorgt ervoor dat het gespreksproces gestuurd wordt, de focus behouden wordt en op deze manier het leerproces van de deelnemers in de groep geborgd wordt.

Bij aanvang van de bijeenkomsten zullen de wederzijdse verwachtingen van de deelnemers kort besproken worden. Van de deelnemers wordt daarnaast verwacht dat ze kritisch kunnen reflecteren op eigen handelen en dat van anderen en dat ze in staat zijn om constructieve feedback te geven en te ontvangen. Dit helpt om nieuwe inzichten te verkrijgen en persoonlijke groei te bevorderen.

De voorbereiding bestaat uitsluitend uit het bedenken van een casus die past bij het thema van de bijeenkomst. Aan het begin van de bijeenkomst wordt er een inventarisatieronde gedaan om te verkennen welke vraagstukken ingebracht kunnen worden door de deelnemers. Uiteindelijk wordt er per keer 1 casus besproken per bijeenkomst.

Praktische informatie

 • Voor wie

  Hid(ha), Praktijkhouder, Waarnemer

 • Kosten

  Leden € 925,-

  Niet-leden € 1425,-

 • Je bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van de Ledenprijs.

Aanmelden

Deze cursus wordt op de volgende data/locaties gehouden. Geef aan waarvoor je je wilt aanmelden.

Utrecht

Bekijk locatie

LHV Bureau Utrecht

Mercatorlaan 1200, 3528 BL

Website

Di 17 september 2024

17:30 - 20:30

Do 17 oktober 2024

17:30 - 20:30

Di 12 november 2024

17:30 - 20:30

Di 10 december 2024

17:30 - 20:30

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.